ASI Sertifikasyonu – Aluminium Stewardship Initiative (Green Aluminium)

ASI, alüminyum üreticilerinin ve kullanıcılarının sürdürülebilir bir toplum için sorumlu üretime teşvik eden standartlar oluşturan, kar amacı gütmeyen, küresel bir kuruluştur. ASI’ye alüminyum ham maddesi bauxite rafinerilerinden, OEM üreticilerine, alüminyum tedarik zincirinde yer alan tüm endüstriyel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve diğer destekleyici kuruluşlar üye olabilmektedir. Üyeler, çalışma gruplarına dahil olabilir, yönetim için oy kullanabilir ve üyelik statüsüne göre standartların geliştirilmesi sürecinde ve yönetimde yer alma gibi haklara sahip olabilirler.
ASI geliştirdiği standartlar; Performans Standardı ve Gözetim Zinciri Standardı (Chain of Custody Standard) ile organizasyonların ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini denetler. Üyeler, seçtikleri üyelik sınıfına göre ASI Performans Standardı’nın gerekliliklerini karşılayarak bağımsız denetçilerin denetimi neticesinde ASI Sertifikasına sahip olarak, sürdürülebilirliğin çevresel, yönetimsel ve sosyal boyutları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, sorumlu üretimin gerekliliklerini yerine getirdiklerini paydaşlarına aktarabilirler.
ASI Sertifikasyonu Almak Neden Önemlidir?
• Performans ve Gözetim Zinciri Standartlarının ilkeleri doğrultusunda sorumluluk aldığınızı gösterir. • Müşteri beklentilerini karşılamanızı ve imajınızını geliştirmenizi sağlar. • Çevresel, sosyal ve yönetimsel konularda iç yönetim sistemlerinizi güçlendirir. • Tedarik zincirlerinizde şeffaflık sağlar ve tedarik zinciri risklerini yönetmenize yardımcı olur. • Paydaşlarınızda yankı uyandıracak en iyi uygulamaları paylaşmanızı sağlar. • Kamu, özel ve gönüllü sektörler ile ortaklıklar ve ilişkiler kurmanıza olanak sağlar. • Kolektif aksiyon alarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmanızı sağlar.
Enexion olarak ASI Üyeliği, Performans Standardı ve Gözetim Zinciri Standardı Sertifikasyonu sürecinde danışmanlık sunarak, süreci en verimli şekilde tamamlamanıza destek oluyoruz.
ASI Sertifikasyonu Sürecinde Sunduğumuz Hizmetler
• ASI Üyelik sürecinin yönetilmesi • Standart kapsamının belirlenmesi • Sera gazı emisyonları, atık yönetimi, malzeme yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve insan hakları dahil tüm alüminyum değer zinciri için kritik konuların değerlendirilmesi • Sertifikasyon denetimine hazırlık yapılması • 3. Partiler tarafından gerçekleştirilen denetim sürecinin yönetilmesi • Gerektiğinde Proje Yöneticisi ile birilikte “Düzeltici Eylem Planlarının” uygulanması
Süreç sonunda bağımsız 3. Parti tarafından düzenlenen rapor ve ASI’nin değerlendirmesi ile sertifikaya hak kazanılır ve sertifika ASI’nin web sitesinde yayınlanır.
Siz de alüminyum tedarik zincirinin herhangi bir noktasında yer alıyorsanız, bu birlikte yer alarak sürdürülebilirlik bilincinizi müşterilerinizle ve paydaşlarınızla paylaşabilir, rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.
Stratejik Smart Greening projelerindeki zengin bilgi birikimi ve tecrübemiz ile ASI üyelik ve sertifikasyonu sürecinde sizlere destek olmaktan memnuniyet duyarız.