Bericap

“Şirketimiz için önemli bir maliyet kalemi olan enerji, faturalardaki kalemler ve aralarındaki ilişki, sürekli olarak analiz edilmeli ve takip edilmeliydi. enexion’un tecrübeli ve dinamik ekibi, toplam enerji maliyet analizi yaparak, riskleri ve tasarrufları belirleyerek enerji karnemizi çıkardı. Şirketimizdeki enerji yönetimi artık üst düzeyde takip ediliyor. enexion sayesinde piyasadaki son gelişmeleri yakından inceleyebiliyor, en iyi şekilde fırsatlardan yararlanıp, risklerden kaçınıyoruz."

Özgür Akın, Bericap Kapak San. A.Ş.