Aylar: Nisan 2018

  • 03.04.18

    Enerji piyasalarında son durum

    Elektrikte ulusal tarife yükselişi gerçekleşti. Bu artışlar ile beraber sene 2017’den beri ulusal tarife içindeki sanayi ve ticarethane toplam maliyetleri yüzde 12 oranında yükselmiş oldu.

  • 02.04.18

    YEKDEM’siz elektrik son mu buluyor?

    YEKDEM ile ilgili olarak yayınlanan değişiklik taslağına göre “bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait uzlaştırmaya ilişkin net çekiş miktarı da birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır” maddesi eklenmiştir.