Ekibimiz

Ceren Özdal

Ceren Özdal

Managing Director

TED Ankara Koleji mezunu olan Ceren Özdal, Bilkent Üniversitesi “İşletme Bölümünden” lisans derecesini aldıktan sonra Hartford Üniversitesi, Connecticut, ABD'den İşletme Yüksek Lisans “MBA” derecesini almıştır. Ceren Özdal, kariyerine 1997 ve 1999 yılları arasında Merrill Lynch (bugünkü adı ile Bank of America Merrill Lynch) ABD Connecticut eyaletindeki yatırım bankacılığı bölümlerinde analist pozisyonunda başlamıştır. 1999 yılında Türkiye’ye dönerek HSBC Bank A.Ş. yatırım bankacılığı birimlerinden olan hisse senedi Araştırma Departmanında çalışmaya devam etti. Enerji piyasasının liberalleşmeye başladığı 2002 yılında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.' Finans ve Bütçe Departmanında Finansal Uzman olarak göreve başladı. Akenerji'nin ardından enerji şirketlerinin Finans ve Bütçeleme, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme gibi farklı departmanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında Türkiye’de faaliyete başlama kararı almış olan Almanya merkezli Enexion Group GmbH Türkiye'deki faaliyetlerinin başlanması için yürütülen kuruluş aşamalarından itibaren Enexion Grubunda görev alan Ceren Özdal, Enexion Enerji Danışmanlık ve Risk Yönetimi A.Ş.’nin, İstanbul ofisinin kuruluşundan bugüne Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Devamını Gör

Sinem Özsoy Aydemir

Sinem Özsoy Aydemir

Sustainability Services Senior Manager

İstanbul Teknik Üniversitesi “Kimya Mühendisliği” bölümünden mezun olduktan sonra 6 yıl Ravago Group’un özel kimyasal ham maddeler iş kolunu yürüten Ravago Chemicals Türkiye şirketinde “Satış Mühendisi” ve “İş Geliştirme Uzmanı” olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ürün ve müşteri portföyünün genişletilmesine ek olarak Ar-Ge Labarotuarı kurulmasında ve proje geliştirilmesinde yürütücü olarak yer almıştır. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi “Enerji Bilimi ve Teknolojileri” yüksek lisans programını “Biyokütle ve Kömürün Birlikte Yanmasında Sinerji Araştırması” konulu tezi ile tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi “Çevre Biyoteknolojisi” dalında doktora programına devam etmektedir. Enexion’da Sürdürülebilirlik Hizmetleri Müdürü olarak; Kurumsal Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi, Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ÇSY) Risk Analizi, Stratejik Karbon Yol Haritası, İklim Değişikliği Risk Analizi, GRI, TCFD, CDP, ISO 14064 Raporlamaları, SBTi Hedef Belirleme, ASI Sertifikasyonu Süreç Yönetimi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevresel Ürün Beyanı projelerini yürütmekte, ayrıca kurumlara “sürdürülebilirlik” ve “karbon emisyonu” konularında çesitli eğitimler vermektedir.

Devamını Gör

Talha Aluç

Talha Aluç

Sustainability Services Manager

M. Talha Aluç, İstanbul Üniversitesi “Çevre Mühendisliği” bölümünde lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi süresince “Çevre Mühendisliği Bölüm Temsilciliği” görevini yürütmüş olup eğitiminin yanı sıra önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşlarında staj yapma fırsatı elde etmiştir. Mezuniyetinin ardından Boğaziçi Üniversitesi “Çevre Enstitüsü’nde Çevre Teknolojisi” tezli yüksek lisans programına hak kazanmış olup Petrokimyasal Atıksu Arıtma Çamuru Biyogaz Eldesi konusunda çalışmalarını yürümektedir. Talha, Avrupa'nın önde gelen tesis yönetim şirketi Apleona HSG'de Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite departmanında Çevre Mühendisliği görevini yürütmüştür. Kariyerine sürdürülebilirlik alanında devam eden M. Talha hali hazırda şirketimiz bünyesinde Sürdürülebilirlik Hizmetleri Müdürü olarak çalışmaktadır.

Devamını Gör

Deniz Can

Deniz Can

Senior Consultant

Deniz, 2021 itibariyle sera gazı ölçümü ve raporlaması, hedef belirleme yönetimi, stratejik karbon yol haritası oluşturulması, ETS-CBAM finansal risk değerlendirmesi, talep tarafı enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji fizibilite projelerinde "Danışman" olarak Enexion Group A.Ş.’de çalışmaktadır. Deniz, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Makine Mühendisliği lisans derecesine sahiptir ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Enerji Bilimi ve Teknolojileri yüksek lisans programına devam etmektedir. Konu başlılığı “Türkiye'de Bulunan Endüstriyel İşletme İçin Emisyon Azalttım Yol Haritasının Oluşturulmasında Matematiksel Model Önerisi Ve Maliyet Optimizasyonu” olan tez çalışmasını yürütmektedir.

Devamını Gör

Ali Acar

Ali Acar

Consultant

Ali, Enexion Group'ta "Danışman" olarak görev yapmaktadır. Proje alanları arasında Sera Gazı Hesaplama, SBTi karbon hedef belirleme yönetimi, CBAM, ETS ve Stratejik Karbon Yol Haritası, Talep Tarafı Enerji Yönetimi ve Yenilenebilir Yatırım Danışmanlığı bulunmaktadır. Ali, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) İnşaat Mühendisliği lisans derecesini ve 2022 yılında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programını başarıyla tamamlamıştır.

Devamını Gör

Emir Baştan

Emir Baştan

Consultant

Emir, Enexion bünyesinde sera gazı ölçümü ve raporlaması, SBTi hedef belirleme yönetimi, Stratejik Karbon Yol Haritası, Refinitiv süreç yönetimi ve CDP süreç yönetimi projelerinde "Danışman" olarak çalışmaktadır. Emir, Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisansına sahiptir.

Devamını Gör

Elif Arıkan

Elif Arıkan

Consultant

Elif, 2022 yılından bu yana Enexion Group'da "Sürdürülebilirlik Danışmanı" olarak çalışmaktadır. Elif, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisi lisans derecesine sahiptir. Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Çevre Biyoteknolojisi Programında yüksek lisansını tamamlamıştır. Elif, aynı programda doktoraya devam (PhD) etmektedir.

Devamını Gör

Ali Ağaoğlu

Ali Ağaoğlu

Consultant

Ali, 2023 itibariyle Enexion Group'da Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaktadır Sürdürülebilirlik ekibinin parçası olarak stratejik sürdürülebilirlik, uluslararası standartlar (GRI, CDP, TCFD, UNGC) ile uyumlu raporlama yapmaktadır.. Ali, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Çevre Mühendisliği lisans derecesine sahiptir ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Çevre Bilimi Mühendisliği ve Yönetimi” yüksek lisans programına devam etmektedir.

Devamını Gör

Melike Sert

Melike Sert

Consultant

Melike, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Çevre Mühendisliği lisans derecesine sahiptir. 2023 yılı itibariyle Enexion Group'da Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaktadır. Yer aldığı sürdürülebilirlik ekibinde, uluslararası standartlara uygun bir şekilde raporlama, stratejik sürdürülebilirlik ve ASI süreç yönetiminde çalışmaktadır.

Devamını Gör

Dilber Tekin

Dilber Tekin

Consultant

Enexion Group bünyesinde Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak görev alan Dilber sürdürülebilirlik ekibinin parçası olarak stratejik sürdürülebilirlik, uluslararası standartlarla uyumlu raporlama, Refinitiv ve Ecovadis süreç yönetimi projelerinde yer almaktadır. Dilber, İTÜ Çevre Mühendisliği lisansına sahiptir.

Devamını Gör

Alper Gürbüz

Alper Gürbüz

Consultant

Alper, 2021 yılından bu yana Enexion Group'da "Consultant" olarak çalışmaktadır. Alper, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Mimarlık lisans derecesine sahiptir.

Devamını Gör

Mehmet Dursun

Mehmet Dursun

Accountant

Devamını Gör

Simay Çelikmen

Simay Çelikmen

Sales Assistant

Simay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme lisans derecesine sahiptir. Enexion Group'da 'Satış Asistanı' olarak çalışmaktadır.

Devamını Gör

Giray Uzer

Giray Uzer

Junior Consultant

2024 yılı itibariyle Enexion Group bünyesinde sürdürülebilirlik alanında çalışan Giray, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.

Devamını Gör

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.