04.06.2021 (Enexion)

Yeşil Mutabakat ve Şirketler İçin Önemi

Değerli Müşterimiz, Avrupa Birliği’nin tüm ülkeleri etkileyecek olan AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili sizinle kısa bilgi paylaşımında bulunmak isteriz. AB Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar karbon salınımını %55 oranında azaltma, 2050 yılında ise “karbonsuz kıta” olmak amacıyla Avrupa ekonomisini dönüştürmeyi amaçlayan politika paketidir. 2019'da duyurulan AB'nin ilk “İklim Yasası” dahil olmak üzere, mevcut politikaların yenilenmesi ve yeni politikaların oluşturulması planlanmaktadır. İddialı, geniş kapsamlı ve ekonomideki neredeyse tüm sektörleri etkilemesi beklenen bu projede, temiz ve uygun fiyatlı enerji tedariği sağlamak, döngüsel bir ekonomi oluşturmak, kirliliği ortadan kaldırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir gıda ve ulaşım sistemleri oluşturmak için politika ve stratejilere odaklanılmaktadır. Yeşil Mutabakat çerçevesinde, AB’de uygulanan İklim Değişikliği politikaları ile uyumlu düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı ülkelerden gelen ürünlere “Sınırda Karbon Düzenlemesi” uygulanarak karbon açığını azaltmak amaçlanmaktadır. 2021 Haziran ayında tamamlanması beklenen “Sınırda Karbon Düzenlemesi” taslak çalışmaları doğrultusunda AB’ye ihraç edilen ürünlerde karbon içeriğine göre ton başına 30-50 € aralığında ek vergi alınacağı öngörülmektedir. Karbon vergisi, uyum sürecini tamamlayamayan üreticiler için ekstra maliyet anlamına gelmekle birlikte ihracatta pazar kaybı riski yaratacaktır. Sera gazı kısıtlamalarıyla ilişkili risklerin şirketler tarafından belirlenmesi ve bunlar için erken önlem alınması ileride oluşacak maliyetleri ve pazar kayıplarını engelleyecektir. Sektörleri ve şirketleri nasıl etkileyebileceğini anlamak, sıfır karbon stratejilerinin değerlendirilmesi kilit önemde olacaktır. Düşük karbonlu üretime geçişte uygulanabilir karbon azaltımına yönelik hedeflerini belirlemek, enerji verimliliği yüksek uygulamalara yönelmek, tüketilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş olmasını sağlamak, sertifika süreçlerini etkin planlamak gibi zaman, kalite ve maliyet açısından kompleks süreçlerin doğru yönetilmesi şirketlerin rekabet güçlerini koruyabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Enexion Group olarak ulusal ve küresel düzeyde AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda geliştirilen politikaları ve bu doğrultuda yapılan tüm ekonomik ve yasal düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Enexion Group olarak şirketlerin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 20’den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda servis ve ürünlerimizi genişleterek müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Sizlerin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde doğru stratejiler geliştirerek, çevreye duyarlı, mali riski minimize edilmiş, en avantajlı yatırımları planlamanıza destek olmaktan memnuniyet duyarız. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle, Saygılarımızla, Enexion Group
Bu yazıyı paylaşın