01.01.1970

İç Karbon Fiyatlandırması, şirketlerin faaliyetleri sırasında saldıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin bir içsel maliyet indikatörü oluşturması anlamına gelir. Şirketler, tüm faaliyetlerini değerlendirirken, bu emisyonları belirli bir fiyatla içsel olarak değerlendirir ve yatırım hesaplamalarına dahil eder. Bu fiyat, şirketin faaliyetlerine, hedeflerine ve çevresel taahhütlerine bağlı olarak değişebilir.

Gölge Fiyatlama (Shadow Price) ile Çevresel Yatırımlarınıza Yön Verin!

İç Karbon Fiyatlandırması çerçevesinde, şirketlerin içinde bulundukları ekonomik ortamda sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapacağı yatırımları teorik maliyetini yansıtan bir indikatör belirlemesi gerekir. Bu değere "Shadow Price" veya "Gölge Fiyat" denir. Shadow Price, şirketin emisyonlarına maruz kalabileceği potansiyel karbon vergisi veya karbon piyasa fiyatını karşılaştırabileceği bir ölçüttür. Bu sayede şirketler, emisyonlarını yönetirken gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar alabilirler.

Stratejik Yol Haritası: Sürdürülebilir Geleceğe Doğru

İç Karbon Fiyatlandırması, şirketlerin uzun vadeli stratejik yol haritasının önemli bir parçasını oluşturur. Şirketler, çevresel inisiyatifleri ve sürdürülebilirlik hedeflerini içsel karbon fiyatıyla uyumlu hale getirerek, gelecekteki emisyon azaltma projelerine odaklanabilirler. Böylece, karbon salımını azaltma konusunda daha bilinçli ve hedefe yönelik adımlar atmış olurlar.

İç Karbon Fiyatlandırması, şirketlerin çevresel etkilerini anlamaları, yönetmeleri ve yatırım karar mekanizması için önemli bir araçtır. Shadow Price  emisyonların gerçek maliyetini belirlemek, çevre dostu girişimleri teşvik etmek ve stratejik yol haritasını sürdürülebilir bir geleceğe doğru şekillendirmek için kullanılmaktadır.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.