Bilim Temelli Hedefler (SBTI - Science Based Targets Initiative)

SBTi- Bilimsel Tabanlı Hedefler
Düşük Karbonlu Geleceğe Ulaşmak için “En Etkin Yol”
Şirketlerin stratejik karbon yönetimi konusunda doğru değerlendirmeleri gereken en kritik konulardan biri, karbon azaltım hedefi belirlenmesidir. Enexion Group olarak, kuruluşunuz için karbon hedefi belirleme konusunda sizlere destek olurken, şirkete özel parametrelerin yanısıra küresel çapta en prestijli hedef belirleme kuruluşu olan “SBTi- Bilimsel Tabanlı Hedefler” kriterlerini de göz önünde bulunduruyoruz.
Şirketlerin “bilimesel tabanlı hedef belirleme” konusundaki rehberlik ihtiyaçları doğrultusunda, sıfır karbonlu ekonomiye geçişlerine yardımcı oluyor ve rekabet güçlerini artırırken küresel iklim değişikliği ile mücadelede rol üstlenmelerini sağlıyoruz.
Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi), şirketlere Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmak için açıkça tanımlamış hedefler sunmalarını teşvik ederek, şirketleri acil iklim eylemi için harekete geçmelerini sağlıyor.
Şirket tarafından belirlenen hedefler Paris Anlaşması hedefi olan küresel ısınmayı 1,5˚C ile sınırlandırma ile paralellik gösteriyorsa ‘bilim temelli’ olarak kabul edilir. Dünyada 2.000'den fazla şirket halihazırda Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile çalışmalarını sürdürmektedir. Enexion Group - Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTi) Hizmet Kapsamı
GHG Protokol’e uygun olarak Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplanır (Kapsam 1 – Kapsam 2 – Kapsam 3). • Bilimsel Tabanlı Hedef belirleme metodlarından (“absolute”, “physical intensity”, “economic intensity”, “supplier or customer engagement targets”) hangisinin şirket için en uygun olduğu tespit edilir. • Sektöre uygun kapsam ve kategoriler belirlenir. • Sektöre ve şirkete özel kriterler göz önünde bulundurularak en uygun hedef senaryoları çalışılır. • Şirket için temel yıl belirlenir. • Şirketin ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedef yılları ve azalım miktarları belirlenir. • Şirket için SBTi taahhüt mektubu imzalanarak kamuya duyurulur. • SBTi’nin talep ettiği kriterlerde hedefler kesinleştirilerek, SBTi başvurusu gerçekleştirilir. • Yıllık bazda hedeflerin başarısı sürekli olarak takip edilir, paydaşlar ve kamu ile paylaşılır. Bilime Uygun Hedef (SBT) Belirlemenin Önemi
Marka Gücünü Arttırmak:
Şirketler "bilim temelli hedefler” ile çevreye olan duyarlılıklarını en üst düzeyde tutarak müşterileri ve tedarikçileri için daha fazla değer yaratabilmekte, sürdürülebilirlik konusundaki itibarlarını güçlendirebilmektedir.
Paydaş / Yatırımcı Güvenini Arttırmak:
Sürdürülebilirlik sadece müşteri ve tedarikçiler için şirketin güvenilirliliğini oluşturmaz, aynı zamanda diğer şirket paydaşları ve yatırımcılar için de önemli bir ölçüttür. Şirketlerin geleceğe yönelik yatırımlarının desteklenmesinde çevre politikalarında bilimsel temelli iklim hedefi vurgusu daha önemli hale gelmiştir.
Regülasyonlara Karşı Esneklik Sağlamak:
Ülkeler, Paris anlaşmasını uygulamak için ülke düzeyinde taahhütlerini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda şirketler de emisyon yoğunluğu yüksek olan faaliyetlerini minimize ederek regülasyonlara daha uyumlu hale gelirler.
Yeni Teknolojilerin Kullanımını Arttırmak:
Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin hız kazanması ile şirketlerin yeni teknoloji sistemlerine uygun stratejiler geliştirmesi beklenmektedir.
Karlılığı Arttırmak:
SBTi ile uyumlu karbon hedefleri şirketin operasyonlarının yalın ve verimli kalmasını sağlamaktadır.
Rekabet Avantajını Arttırmak:
Düşük karbon ekonomisine geçişte başarılı olan şirketler, artan inovasyon, azalan belirsizlik, güçlenen yatırımcı güveni ve artan kârlılıklarla birlikte sektörde daha rekabetçi duruma gelebilmektedir.