Bilim Temelli Hedefler (SBTI - Science Based Targets Initiative)

SBTi ve Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBT)
Düşük Karbon Geleceğine Ulaşmak İçin İzlenebilecek En Etkin Yol
Şirketlerin stratejik karbon yönetimi konusunda doğru değerlendirmeleri gereken en kritik konulardan biri, karbon azaltım hedefi belirlenmesidir.

Enexion Group olarak, kuruluşunuz için karbon hedefi belirleme konusunda sizlere destek olurken, şirkete özel parametrelerin yanı sıra küresel çapta en prestijli hedef belirleme kuruluşu olan “SBTi- Bilimsel Tabanlı Hedefler” kriterlerini de göz önünde bulunduruyoruz.
Şirketlerin “bilimsel tabanlı hedef belirleme” konusundaki rehberlik ihtiyaçları doğrultusunda, sıfır karbonlu ekonomiye geçişlerine yardımcı oluyor ve rekabet güçlerini artırırken küresel iklim değişikliği ile mücadelede rol üstlenmelerini sağlıyoruz.
Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi), şirketlere Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmak için açıkça tanımlamış hedefleri sunmalarını teşvik ederek, şirketleri acil iklim eylemi için harekete geçmelerini sağlıyor.
Şirket tarafından belirlenen hedefler Paris Anlaşması hedefi olan küresel ısınmayı 1,5˚C ile sınırlandırma ile paralellik gösteriyorsa ‘bilim temelli’ olarak kabul edilir. Dünyada 2.000'den fazla şirket halihazırda Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile çalışmalarını sürdürüyor.
Enexion Group olarak bugüne kadar otomotivden demir çeliğe birçok şirketin Bilime Dayalı Hedeflerini (SBT) belirlemelerini sağladık. Şirketlerin “uygulanabilir”, “doğru” ve “stratejik” hedefler belirleyerek rekabet gücünün attırılmasında önemli rol oynuyoruz.
Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTi) Hizmet Kapsamı
  • GHG Protokol’e uygun olarak Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplanır (Kapsam 1 – Kapsam 2 – Kapsam 3).
  • Bilimsel Tabanlı Hedef belirleme metodlarından (“absolute” /mutlak, “physical intensity” fiziki yoğunluk, “economic intensity” ekonomik yoğunluk, “supplier or customer engagement targets” / tedarikçi veya müşteri etkileşim hedefleri) hangisinin şirket için daha uygun olduğu tespit edilir.
  • Sektöre uygun kapsam ve kategoriler belirlenir.
  • Sektöre ve şirkete özel kriterler göz önünde bulundurularak en uygun hedef senaryoları çalışılır.
  • Çalışmaların başladığı temel yıl belirlenir.
  • Şirketin ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedef yılları ve azalım miktarları belirlenir.
  • Şirket için SBTi taahhüt mektubu imzalanarak kamuya duyurulur.
  • SBTi’nin talep ettiği kriterlerde hedefler kesinleştirilerek, SBTi başvurusu gerçekleştirilir.
  • Yıllık bazda hedeflerin başarısı sürekli olarak takip edilir, paydaşlar ve kamu ile paylaşılır.