GRI - Sürdürülebilirlik Raporlaması

Enexion GRI (Global Reporting Initiative), işletmelere ve kuruluşlara iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve sürdürülebilirliklerinin ölçülebildiği sürdürülebilirlik raporlamaları GRI tarafından onaylanarak uluslararası kapsamda yayınlanmaktadır. Enexion Raporlama Esasları GRI sürdürülebilirlik raporlaması, üçüncü tarafların şirketin faaliyetlerinden ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. “GRI Indicator Protocol Set” içerisinde çevreyle ilgili standartlaştırılmış raporlama esasları yer almaktadır. Performans göstergeleri (PI), enerji, biyolojik çeşitlilik ve emisyon kriterlerini içerir. GRI sürdürülebilirlik raporlamasının amacı, şirketin sürdürülebilirlik performansını daha kapsamlı kavramlarla üçüncü paydaşlara sunmaktır. Sürdürülebilirlik performansı, sektörel veya küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal kaynaklara yönelik sınırlamalar kapsamında incelenir. Sürdürülebilirlik Raporlamasının Şirketlere Katkıları Sürdürülebilirlik raporlaması özel şirketlere, kamu ve gönüllü sektör kuruluşlarına hem “iç” hem de “dış” katkılar sağlar: • Misyonlarını ve önemsedikleri değerleri teyit etme, • Ekonomik, çevresel ve sosyal yönetişim performanslarını ve iyileştirmelerini ölçme, • Organizasyonun yönetimini sürdürülebilir ve verimli hale getirmek ve değişimi etkin bir şekilde yönetmek için hedefler belirleme ve stratejiler geliştirme, • Paydaşlar ile sistematik olarak bilgi paylaşımını sağlama, • Sürdürülebilirlik performansının ve etkilerinin aktarılabilmesi için platform sağlama, • Paydaş ve müşterilerin beklenti ve taleplerine şeffaf iletişim kanalı ile cevap verme, • Daha fazla hesap verebilir olarak güven ve itibarı güçlendirme. Bu doğrultuda Enexion’un yaklaşımı kuruluşlara GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak, paydaşları ve müşterileri ile verimli bir sinerji içinde güvenilir bir sürdürülebilirlik raporlaması uygulaması yürütmek ve şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerine destek olmak üzere danışmanlık hizmeti sunmaktır.