ISO 14064 Sera Gazı Standardı

ISO 14064 Sera Gazı Standardı, iklim değişikliği tehdidine karşı alınacak önlemlerin, bilimsel bilgi esas alınarak yönetilmesini amaçlayan araçlara duyulan ihtiyaç neticesinde oluşturulmuştur. Düşük karbonlu bir ekonomi aracılığıyla sürdülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya çapında kuruluşlara destek olmak amacıyla sera gazı emisyonları ve azaltımların miktarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına dayanır. Standartta kurumsal düzeyle sera gazı envanterlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve gereksinimler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sera gazı emisyonu ve uzaklaştırma sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının nicelleştirilmesi ve GHG yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan belirli şirket eylemlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gereksinimleri içeren ISO 14064 Standardı süreç yönetiminde sizlere destek oluyoruz. ISO 14064 Sertifikasyonu Uygulama Süreçlerimiz
 • Sera gazı analizinin yapılması
 • Sera gazı envanteri tasarımı ve geliştirilmesi
 • Sera gazı envanteri kalite yönetim sisteminin oluşturulması
 • Sera gazının raporlanması
 • Doğrulama başvuru sürecinin yönetilmesi
Neden ISO 14064 Bu standardın kullanılması ile;
 • Sera gazı emisyonu takip edilerek çevresel bütünlüğe katkı sağlanır,
 • Sera gazı ölçümü, izleme, raporlama, doğrulama ve onaylamanın güvenilirliğini, tutarlılığını ve şeffaflığı artırılır,
 • Sera gazı yönetimi ve emisyon azaltma strateji ve planlarının geliştirilmesi ve uygulanması kolaylaşır,
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında performans ve ilerlemeyi izleme kolaylaşır,
 • Uluslarası boyutta kabul edilen karbon emisyon değerleri ile karbon vergisi ve emisyon ticareti mekanizmalarında avantaj kazanılır,
 • Sertifikalanma ile uluslarası pazarda güvenilirlik ve yeşil pazarlamaya katkı sağlanır.