Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI - EMPOWERING SUSTAINABLE CHANGE İklim değişikliği ile mücadelede küresel düzeyde yapılan çalışmalardan başlıcaları enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır. Enexion Group olarak sürdürülebilirlik ekibimiz ile hızla değişen günümüz koşullarında uzun vadeli değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz. çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır. Almanya’da piyasa lideri olarak uzun yıllara dayanan tecrübemizle, ana çalışma konumuz olan “enerji” nin yanı sıra sürdürülebilirliğin üç ana başlığı; “çevresel”, “sosyal” ve “yönetişim” konularında müşterimizin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak daha verimli ve güvenilir olmalarını destekliyoruz. çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır. Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme sürecinde zorlukların ve önceliklerin doğru tanımlanması, raporlanması ve etkin yönetilmesi amacıyla uzman ekibimiz ile sunduğumuz hizmetlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Hizmetlerimiz:
 • Stratejik Sıfır Karbon Yol Haritası (Strategic Smart Greening® Roadmap)
 • ISO 14064 Sera Gazı Standardı- Karbon Ayak İzi Raporlanması ve Eğitimi
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI, SASB, TCFD Standartlarına uygun olarak)
 • Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) & EPD Süreç Yönetimi
 • EPD (ISO 14025 VE ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu)
 • CDP Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi) Raporlama
 • TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) Raporlama
 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi
 • ASI Sertifikasyonu – Aluminium Stewardship Initiative (Green Aluminium)
 • ISO 14040 Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) (Life-Cycle Assessment)
 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı ve Raporlama
 • Entegre Raporlama Danışmanlığı (“The International Integrated Reporting Framework”)
 • Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Ekolojik Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimleri