ISO Belgelendirme Danışmanlığı
(Enerji, Karbon Ayakizi)

İklim değişikliği ile mücadelede küresel düzeyde yapılan çalışmalardan başlıcaları enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır. Almanya’da piyasa lideri olarak Enexion Group uzun yıllara dayanan tecrübemizle, asıl konumuz olan “enerji” için belgelendirme hizmetlerinde, müşterimizin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak daha verimli ve güvenilir olmalarını destekliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaları bilimsel temellere dayalı ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO’nun gerekliliklerine uygun olarak yürütüyoruz. Bu süreçte, uluslarası kabul gören standartlar doğrultusunda yaptığımız çalışmaları belgelendirme sürecinde de destek oluyoruz. Belgelendirme danışmanlığı hizmeti sunduğumuz ana konular aşağıdaki gibidir;
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • ISO 14064 Sera Gazı Standardı
  • TS EN ISO 14040 Life-Cycle Assessment (LCA) (Yaşam Döngüsü Analizi)
  • EPD (ISO 14025 VE ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu)