Karbon Ayakizi Hesaplaması

Günümüzde şirketler için günlük faaliyetlerinin yanı sıra çevreye etkilerinin değerlendirilmesi, ölçülmesi hatta bazı koşullarda raporlanması zorunlu hale gelmektedir.

Şirketler çevreye duyarlılığa ek olarak yeşil kimliği ile maliyet avantajı yakalamakta ve bunu aynı zamanda pazarlama aracı olarak kullanarak rekabet avantajı elde etmektedir.
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını imzalaması ile küresel ısınmaya sebep olan emisyonların takibi ve azaltılması konusu gündelik hayatımızda yer edinmiştir. Türkiye, emisyon azaltım taahhütleri ve “Sınırda Karbon Düzenlemesi” konuları ile ilgili çalışmaları doğrultusunda “Emisyon Ticaret Sistemi” (ETS) kurmayı planlamaktadır. ETS ile “Çevreyi kirleten öder” modeli hayatımıza girecek ve şirketler sera gazı emisyonları sebebiyle ek maliyetler ile karşılaşacaktır.

Tüm bu değişen sisteme uyum sağlayabilmek için ilk adım kurumsal karbon ayak izinin ölçülmesi olacaktır. Şirketler gerek müşterilerinin taleplerini karşılamak için gerekse de finansal yaptırımların riskini somut olarak görebilmek için karbon ayak izlerini hesaplamalıdır.

Şirketinizin emisyonlarını ölçün ve azaltın

Şirketler karbon ayak izlerini hesapladıklarında emisyonlarını izleyebilmekte ve azaltım için stratejilerini ve emisyon yoğun proseslerini belirleyebilmektedir. Emisyonlar takip edildiğinde gereksiz enerji kullanımları da tespit edilebilmekte ve basit aksiyonlarla hem maliyet hem de emisyonlar belli bir noktaya kadar indirilebilmektedir.

Tüm bu sebeplerden dolayı, siz müşterilerimizi sürdürülebilir iş modelleri geliştirme yolunda ilk adım olan karbon ayak izinin hesaplanması konusunda teşvik ediyoruz.

Enexion Group olarak, sizlerle beraber sürdürülebilirlik yolculuğunuza başlamak ve yön vermek için yardımcı olmak isteriz.

“What gets measured, gets managed.” (“ölçülen, yönetilir”) (1954, Peter Drucker)