Risk Ve Portföy Yönetimi (Toptan Piyasalara Erişim Ve Enerji Portföy Yönetimi)

Toplam Enerji Maliyet ve Risk Yönetimi (TEC®-RM Risk Management) ile şirketlerin elektrik tedariğini perakende enerji piyasalarından toptan piyasalara geçirerek, şirketler için maliyet avantajları ve risk yönetimi sağlıyoruz. Tedarik sürecinde müşterilerimizin yanında yer alıyor, en avantajlı sözleşmeler ve en düşük maliyetlerle elektrik tedariği gerçekleştirmelerinin yolunu açıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin piyasadaki rekabet gücünün artmasına ve kar marjlarının yükselmesine katkıda bulunuyoruz. Tüketim profilini detaylı analiz ederek oluşturduğumuz tedarik stratejisi ve şirketin risk politikasını ile müşterilerimizle mutabık kaldığımız doğrultuda tedarik gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem maliyet hem risk yönetimi gerçekleştirerek ortalamada her 50 GWh için yıllık 2 milyon USD maliyet avantajı edilmesini sağlıyoruz. Enerji üreticileri ve tedarikçilerinden bağımsız hareket ederek enerji alım satımı konusunda çıkar çatışmasının önüne geçiyoruz. 18 aya kadar hareket etme olanağı sunuyoruz Enerji fiyatlarına etki eden pek çok faktör bulunuyor. Global ve Türkiye’deki bilgi birikimimiz ve know-how’ımızla vadeli piyasalara erişim sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz gelecekteki enerji maliyetlerini gerçekleşmeden farklı miktarlarda ve farklı fiyatlarda sabitlerken piyasadaki herhangi bir değişiklikten etkilenme riskini ortadan kaldırıyor. Miktar esnekliği sağlıyoruz Sahip olduğumuz ekspertiz sayesinde, alım satımda farklı miktarlarda hedging yapılmasına izin veren vadeli piyasalarda, çeşitli tüketim seviyelerini ve çeşitli tedarikçileri entegre ederek tüketici için maliyetleri ve riskleri en aza indiriyoruz. Sahip olduğumuz piyasa gücünü kullanıyoruz Enerji piyasasında piyasa bilgimizin yanı sıra müşteri ve tedarikçi açısından avantajlarla sonuçlanan verimli süreç yönetimi ile tanınıyoruz. Enerji tedarik sürecini yöneterek, tedarikçilerle enerji fiyatları, düzenlemeler ve tedarikçi marjları hakkında bilgi sahibi olan sektör profesyonelleri arasında temas kuruyoruz. Müşterilerimizin, piyasada minimum risk ve optimal fiyatla sözleşme almalarına katkı sunuyoruz. Yaklaşık 1 milyon Euro’nun üzerinde olan toplam TEC® portföy hacmimiz ile daha küçük sanayi tüketicilerine de (<10 GWh / yıl) sözleşme hizmeti sunabiliyoruz. Çıkar çatışmasına meydan vermiyoruz Kar marjlarını en üst düzeye çıkarma amacındaki tedarikçilerle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren sanayi müşterileri arasında piyasa bilgisi bakımından oluşan asimetri, müşterinin dezavantajına yol açabiliyor. Ortaya çıkabilecek böyle bir dezavantajı şeffaf nitelikte danışmanlık hizmetimizle kapatıyor ve tüketici know-how'ını tedarikçilerle aynı seviyeye getiriyoruz. Kendimize ait bir enerji portföyünüz bulunmadığından ve yalnızca tüketicinin avantajlarını optimize etmek için çalışıyoruz. Bu sayede sürecin tüketici açısından daha güvenilir, öngörülebilir ve maliyetlerin minimuma çebileceği en avantajlı yapıya sahip şekilde sonuçlanmasını sağlıyoruz. Uzman ekip tarafından sürekli piyasa izleme ve bilgi değerlendirmesi Fiyat ve düzenlemeler açısından son derece dalgalı olan enerji piyasasında, küresel petrol fiyatları ve yerel politik kararlar gibi fiyatları etkileyen faktörlerin düzenli olarak izlenmesi gerekiyor. Düzenli olarak izlediğimiz piyasayı sürekli olarak temel ve teknik analizlerle değerlendiriyor, elde edilen sinyallere dayanarak satın alma tavsiyelerinde bulunuyoruz. Piyasa takibi ile reaksiyon süresini en aza indirirken tüketicinin anlık fırsat pencerelerinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda en uygun satın alma süreleri ve hızlı reaksiyon ile her yıl maliyetlerin azaltılmasına yardım ediyoruz. Piyasa optimumunu biliyoruz Piyasa faaliyetlerimiz ve izleme araçlarımız sayesinde piyasadaki en uygun tedarik sözleşmeleri ve minimum maliyetleri anlık olarak takip ediyor ve müşterilerimize aktarıyoruz. Müşterilerimizin piyasadaki en iyi fiyatlardan ve en iyi sözleşmelerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Optimum sözleşme detayları sunuyoruz Enerji tedariğinde sözleşme detayları, en az fiyatlandırma kadar önem taşıyor. Daha sağlam sözleşmeler için piyasa beklentilerinin, piyasa temel değişkenlerine uyumlu olarak belirlenmesi gerekiyor. İş ortaklarımız adına piyasayı düzenli olarak izliyor, regülasyon değişiklikleri gerçekleşmeden önce farkına varmalarını sağlıyoruz. Tedarikçilerle olan stratejik ilişkimiz sayesinde, tüketicilerin sözleşme koşullarında kendi başlarına elde edemeyecekleri avantajların bazı tedarikçiler tarafından kabul edilmesini sağlıyoruz. Bütçe güvenliği sunuyoruz Son kaynak tedarik tarifesi ve mevcut piyasa sözleşmeleri, tüketicilerin gelecek dönem maliyetlerini bütçesine izin vermiyor. Bu sebeple akışına bırakılan enerji maliyetleri ancak oluştuktan sonra tüketici tarafından öngörülemez hale geliyor. Bu da aşırı oynak fiyatlama ortamında, tüketici için kontrol edilemeyen ve kimi zaman kötü sürprizlere sahne olan bir enerji maliyet kalemi anlamına gelebiliyor. Düzenli piyasa takibi ve ileriye dönük riskten korunma politikaları ile tüketicinin enerji maliyetlerini tüketimden önce sabitlemesini sağlıyor, finansal ayarlamaların ve yatırımların buna göre yapılmasına yardımcı oluyoruz. TEC®-RM Risk Yönetimi servislisi ile müşterilerimizin fiyat düşüşlerinden de fayda sağlamasını (kar üretmesini) sağlıyoruz. Bu sayede tüketici, gelecek dönemlerdeki enerji maliyetlerinin bilgisi dahilinde diğer finansal ve stratejik kararlarını alabilme şansına sahip oluyor. İş ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda aktif ve somut yaklaşımlar sergiliyoruz Enerji kompleksindeki fiyat bileşenleri, YEKDEM, yönetmelikler, şebeke maliyetleri, global enerji piyasası gibi alanlardaki her türlü değişimi doğru zamanda tespit ediyor ve aktif olarak kullanıyoruz. Böylece iş ortaklarımız, enerji sektörü ile ilgili daha fazla bilgiye sahip oluyor ve enerji konusundaki kararları daha etkin bir şekilde verebiliyor. Tüm süreçlerin profesyonel raporlamasını yapıyoruz Tedarik sürecinin her adımını yönetiyor ve belgelendiriyoruz. Her bir enerji kalemi için şeffaf görünümlerle detaylı raporlar sunuyoruz. Sürekli know-how transferi ile müşterilerimize, enerji sektörü ve enerji maliyet faktörleri ile ilgili bilgi akışı sağlıyoruz. Geniş kapsamlı tedarikçi listesine sahibiz Faaliyet ve hizmet listesinde vadeli piyasalarda hedging işlemleri bulunan az tedarikçi bulunuyor. Vadeli piyasalarda işlem yapabilmek için gerekli kaynak ve kapasiteye sahip olan tedarikçilerle uzun yıllardır sahip olduğumuz ilişkilerimiz sayesinde, pek çok tedarik sürecini birlikte yürütüyoruz. Bu ilişkilerimizi değerlendirmek suretiyle müşterilerimizin sözleşme iptal risklerini minimum düzeyde tutuyoruz. Son karar verici tüketici olacak şekilde “şeffaflık” sunuyoruz Tedarik sürecini iş ortaklarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Son karar verici olan tüketici, tüm süreci daha detaylı görebiliyor ve böylece ilgili kararları daha net bir şekilde ve daha kısa bir sürede alabiliyor. İş yükünü azaltıyoruz Müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda tüm bilgileri değerlendiriyor, tüm gerekli kararlar hakkında bilgilendirme yapıyor ve açık tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu süreçte nihai kararı ise iş ortaklarımız veriyor. Müşterilerimiz, enerji tedarik yönetimi konusunda hizmetlerimizin konforunu yaşarken kendi ana faaliyet alanlarına odaklanabiliyorlar. Tüm süreçlerin profesyonel raporlamasını yapıyoruz Satın alma sürecinin her adımını yönetiyor ve belgelendiriyoruz. Müşterilerimizin değerlendirmelerinde kullanabilmeleri için hazır bulunmaları bakımından her bir enerji kalemi hakkında detaylı ve düzenli raporlar sunuyoruz. Bu raporlamalar, iş ortaklarımızın enerji sektörü ve enerji maliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi birikimi edinmesini sağlarken zaman ve maliyet açısından daha etkin karar vermelerini kolaylaştırıyor. Tedarik yönetimini anonim bir şekilde gerçekleştiriyoruz Enexion Group olarak tam tedarik süreci yürütüyoruz. Müşterilerimiz enerji piyasalarındaki aktif piyasalarının tüm avantajlarından yararlanabiliyorlar. Bu durum aynı zamanda nesnellik, fiyat ve sürecin yumuşaklığı açısından müşterilerimize fayda sağlıyor. Bu sayede iş ortaklarımız, piyasadaki en iyi niteliksel ve niceliksel sözleşmelere erişim imkanına da sahip oluyor.