Şebeke Optimizasyonu & Demand Yönetimi

Şebeke yatırımları için ciddi sektör bilgisi, bilgi birikimi ve know-how gerektirir. Enexion Group olarak enerji tüketimi yoğun sanayi şirketlerinin şalt sahası kurulumlarında, şebeke optimizasyonu ve demand yönetimi konularında tam destek veriyoruz. Şebek optimizasyonu ve demand yönetimi ile esnek yüklerinizi belirleyerek elektrik kullanmadığınız zamanlar için enerji maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlayabiliyor, ek kazanç elde etmenizi sağlıyoruz. Müşterilerimizin elektrik piyasalarından kâr etmelerini sağlarken, dengesizlik cezalarını minimuma indiriyoruz. Şalt sahası, şebeke yatırım projelerinde, teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmaları ve EPDK, TEİAŞ izin süreçlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Müşterilerimize bu konuda verdiğimiz hizmetler kapsamında kısaca;
 • Enerji tüketim karakteristiğinin tespiti,
 • Enerji ve kapasite sözleşmelerinizin incelenmesi,
 • Doğru ve uygun tarifeden elektrik kullanımı,
 • Doğru sözleşme gücü ile çift terimli tarifeye geçiş,
 • Şebekenin mevcut durumu,
 • Mevzuata uygunluğun kontrolü,
 • Mevzuata uygunluğun kontrolü,
 • Şirketin bütçe kısıtları,
 • CAPEX / OPEX gibi yatırım süresi boyunca nakit akışlarını etkileyen maliyet kalemlerinin tespiti ve analizi,
 • Proje geri dönüşlerinde farklı finansman modelleri belirleme,
 • Farklı enerji fiyat senaryoları kurarak opsiyonları genişletme,
 • Gerekli kurumlarla görüşmelerin yapılması ve izinlerin alınması,
 • Olası bağlantı noktalarının tespiti,
 • Risklerin ve maliyetlerin analizleri ve incelenmesi ve raporlaması.
Piyasa gücümüzü tüketici için kullanıyoruz Piyasa bilgimiz ve sağladığımız verimli süreç yönetimi sayesinde projelerde sözleşme detaylarını optimal düzeyde yönetiyoruz. Müşterilerimizin minimum risk ve optimal fiyatla sözleşme yapmalarını sağlıyoruz. Piyasa optimumunu biliyoruz Enerji sektörü, her hafta değişen piyasa düzenlemeleri nedeniyle birçok karmaşıklığı içerir - şebeke mevzuatı, teknik bilgi ve bağlantı kuralları açısından çok uzun ve karmaşıktır. Enerji sektörünü kapsayan teknik bilgi ve kuralları, müşteri politikalarını göz önünde bulundurarak bir araya getiriyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimini, sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak maliyet düşürme hedefiyle müşteri faydası için kullanıyoruz. Çıkar çatışmasına meydan vermiyoruz Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) şirketleri ile iş ortağımız arasındaki bilgi asimetrisinin iş ortağımız için yarattığı dezavantajı şeffaf bir şekilde kapatıyoruz. Eneji sektör paydaşları ile tüketici bilgisini aynı seviyeye getiriyor, müşterilerimizin doğru yatırım yöntemlerine karar vermelerine yardımcı oluyoruz. Tüm süreçlerin profesyonel raporlamasını yapıyoruz Her hafta değişen piyasa düzenlemeleri nedeniyle pek çok karmaşıklık içeren enerji sektörü, şebeke mevzuatı açısından uzun teknik bilgileri ve bağlantıları kapsıyor. Düzenli olarak ve kolay anlaşılabilecek şekilde hazırladığımız raporlarla, iş ortaklarımıza en avantajlı seçenekleri sunuyoruz.