Sıfır Karbon Strateji ve Yol Haritası Danışmanlığı

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan “Paris İklim Anlaşması”, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5°C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir. AB ülkeleri, AB Yeşil Mutabakatı ile 2030’a kadar karbon salınımını %55 oranında azaltma, 2050 yılında ise “karbonsuz kıta” olmak amacıyla Avrupa ekonomisini dönüştürmeyi amaçlayan politikalar izlemeye başlamışlardır veya paketini sunmaktadırlar. Türkiye Paris Anlaşmasını imzalamış olmasına karşın henüz onay vermediğinden, Türkiye gönüllü karbon piyasasında yer almaktadır, ancak yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel global karbon düzenlemelerinden etkilenecektir. Gerek AB Komisyonu’nun Haziran 2021’de açıklaması beklenen yeni kararları, gerekse Birleşmiş Milletler tarafından Kasım 2021’de Glasgow’da düzenlenecek iklim zirvesinde belirlenecek yeni düzenlemeler Türkiye’nin mevcut konumunu bu doğrultuda aksiyon alması yönünde etkileyecektir. İklim değişikliğiyle mücadelede her bir ülke gibi şirketlerin de üzerine düşen sorumlulukları alması bekleniyor. “Sınırda Karbon Düzenlemesi” veya “Emisyon Ticaret Sistemi” gibi mekanizmalarla karbon emisyonu yüksek şirketlerin, ek karbon maliyetleri ile karşı karşıya olacağı öngörülüyor. Karbon düzenlemesi ile Türkiye’nin karşılaşması beklenen ek maliyetin Euro 1.1 milyar- Euro 1.8 milyar sevilerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu tahmin hesabında, karbon fiyatının Euro 50/ton olacağı öngörülmüş olup, hali hazırda AB’de karbon fiyatları Euro 50/ton seviyesinin üzerindedir. Şirketlerin hem çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmek hem de ek karbon maliyetlerinden korunarak rekabet güçlerini kaybetmemek için düşük karbon odaklı hedefler ve stratejiler geliştirmesi, yol haritalarını oluşturması ve uygulamaya koyması gerekmektedir. Enexion Group olarak düşük karbonlu üretime geçişte uygulanabilir karbon azaltım hedefleri belirlenerek stratejiler geliştirmesi, yol haritalarının oluşturması, enerji verimliliği uygulamalarının, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tüketimi, sertifika süreçlerinin etkin planlaması gibi “zaman”, “maliyet” ve “kalite” açısından karmaşık süreçlerin doğru planlanmasını ve yönetilmesini sağlıyoruz. Neden Düşük Karbon Stratejisi Geliştirilmeli? Avrupa’da yürürlüğe girecek karbon emisyonu uygulamalarına, uyum sürecini tamamlayamayan tüm sanayi şirketleri, “ekstra maliyet” ile karşı karşıya kalarak, ihracatta rekabet güçlerini kaybetme ve pazar kaybı risklerine maruz kalacaklardır. Bundan sonraki dönemde AB ile ticarette “Daha az karbon emisyonu = Daha az maliyet” anlamına gelecektir. Emisyon ticaret sisteminin uygulamaya konulması ile emisyon sınırları şirketlerin karlılıklarını belirleyen faktörlerden biri haline gelecektir. Söz konusu sistemle belirlenecek emisyon üst sınırının üstünde kalan şirketler karbon tahsisatlarında dezavantajlı konumda kalacak, üst sınırın altında kalan şirketler ise mali avantaj sağlayabileceklerdir. Karbon emisyonu kısıtlamalarıyla ilişkili risklerin şirketler tarafından belirlenmesi ve bunlar için erken önlem alınması ileride oluşacak maliyetleri ve pazar kayıplarını engelleyecektir. Neden Enexion Group? Stratejik Smart Greening® ile Enexion Group olarak düşük karbonlu üretime geçişte uygulanabilir karbon azaltım hedefleri belirlenerek stratejiler geliştirmesi, yol haritalarını oluşturması, enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tüketimine geçilmesi, sertifika süreçlerini etkin planlaması gibi “zaman”, “maliyet” ve “kalite” açısından karmaşık süreçlerin doğru planlanmasını ve yönetilmesini sağlıyoruz. Şirket ihtiyaçlarınız için geleceğe yönelik çözümlerin yanı sıra “bütünsel”, şirketlere “özel” çözümler sunuyoruz. Geniş uygulama stratejileri yelpazesi ile bir yandan Avrupa’daki gelişmeleri, çözümleri ve teknolojileri yakından takip ediyor, diğer yandan temel şirket hedeflerinizi dikkate alarak optimum stratejilerin ve yol haritasının oluşturulmasına destek oluyoruz. Stratejik Smart Greening®, müşteri ihtiyaçları, pazar ortamı, uygulanabilir araçlar, teknolojiler, regülasyonlar ve diğer unsurları göz gönünde bulundurarak, enerji maliyetlerinin tamamını değerlendiren “bütünsel” bir yaklaşım sunmaktadır. Stratejik Smart Greening® aşağıdaki unsurlara bağlı olarak çözüm sunar:
• Şirketlerin sürdürülebilirlik yol haritalarının ve stratejilerinin oluşturulması,
• Şirket “ne zaman” ve “hangi noktada” karbon-nötr olmak istiyor, • Şirket “hangi oranlarda” düşük karbona geçişi hedefliyor (%100'ün üzerinde mümkün), • Yenilenebilir enerji teknolojileri ve yakıt değişikliği yatırımları, • UNFCCC metodolojileri ile uluslararası standartlara (Gold Standard, VCS, Social Carbon gibi) uygun emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması, • ISO 14064 standardıyla uyumlu karbon ayakizi hesaplamaları, • Karbon-nötr/düşük karbon hedefleri için “ne kadar” maliyet oluşuyor, alınan önlemlerin “kalitesi” ve “riskleri” nelerdir? Karbon-nötr araçların ve yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetleri, geri dönüşleri “ne kadardır? "Yeşil ROI”, yani kârlılığı korurken aynı zamanda çevreci önlemlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Enexion Group olarak globalde +15 yıldan, Türkiye’de +7 yıldan fazla tecrübemizle 360° enerji yönetimi hizmeti vererek, sadece Türkiye’de şirketlerin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik +30 fazla projeyi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ederek, servis ve ürünlerimizi genişleterek müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.