Stratejik Sıfır Karbon Yol Haritası (Strategic Smart Greening® Roadmap)

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2 °C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5 °C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir. AB ülkeleri AB Yeşil Mutabakatı ile 2030’a kadar karbon salınımını %55 oranında azaltma, 2050 yılında ise “karbonsuz kıta” olmak amacıyla Avrupa ekonomisini dönüştürmeyi amaçlayan politika paketini sunmuştur. Paris Anlaşması Türkiye tarafından da 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır. Türkiye’nin Anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğu ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin benimsenmesiyle Türkiye’nin iklim politikasında yeni bir dönem başlamıştır. Sera gazı emisyonlarının azaltımı için öncelikle, kısa vadeli iklim hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması öncelikli konular olarak ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede her bir ulus gibi şirketlerin de üzerine düşen sorumlulukları alması bekleniyor. “Sınırda Karbon Düzenlemesi” veya “Emisyon Ticaret Sistemi” gibi mekanizmalarla karbon emisyonu yüksek olan şirketlerin, ek karbon maliyetleri ile karşı karşıya olacağı öngörülüyor. Şirketlerin hem çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmek hem de ek karbon maliyetlerinden korunarak pazardaki yerlerini koruyabilmek için karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Enexion Group olarak düşük karbonlu üretime geçişte uygulanabilir karbon azaltım hedefleri belirleme, enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tüketimi, sertifika süreçlerini etkin planlama gibi zaman, kalite ve maliyet açısından kompleks süreçlerin doğru yönetilmesini sağlıyoruz. Neden Sıfır Karbon Stratejisi Geliştirilmeli? Karbon vergisinin uygulamaya konulması durumunda, uyum sürecini tamamlayamayan üreticiler ekstra maliyet ile karşı karşıya kalmakla birlikte ihracatta pazar kaybı riski yaratacaktır.

Emisyon ticaret sisteminin uygulamaya konulması durumunda emisyon üst sınırının üstünde kalan şirketler karbon tahsisatlarında dezavantajlı konumda olurken, üst sınırın altında kalan şirketler mali avantaj sağlayabileceklerdir.

Sera gazı kısıtlamalarıyla ilişkili risklerin şirketler tarafından belirlenmesi ve bunlar için erken önlem alınması ileride oluşacak maliyetleri ve pazar kayıplarını engelleyecektir.

Neden Enexion Group?

Strategic Smart Greening® ile Enexion, elektrik ve doğal gaz kaynaklı CO2 ayak izini azaltırken sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve rekabet gücünün bir arada sunulmasını sağlar. Enexion olarak ihtiyaçlarınız için geleceğe yönelik çözümlerin yanı sıra bütünsel, kişiye özel konseptler sunuyoruz.

Geniş uygulama stratejileri yelpazesi ile bir yandan piyasada fiyatları sürekli dalgalanan çözümleri takip ediyor, diğer yandan temel şirket hedeflerinizi dikkate alarak optimum yol haritasının oluşturulmasına destek oluyoruz.

Strategic Smart Greening® ile Enexion, müşteri ihtiyaçları, pazar ortamı ve diğer unsurları göz gönünde bulundurarak, enerji maliyetlerinin tamamını değerlendiren bütünsel bir yaklaşım izlemektedir.

Stratejik Smart Greening® aşağıdaki unsurlara bağlı olarak çözüm sunar:
• Şirketlerin sürdürülebilirlik yol haritalarının ve stratejilerinin oluşturulması, • Şirket “ne zaman” ve “hangi noktada” karbon-nötr olmak istiyor, • ISO 14064 standardıyla uyumlu karbon ayak izi hesaplamaları, • SBTI - Science Based Targets Initiative - bilim temelli hedeflerin belirlenmesi (Referans Yıl ve Karbon Hedefinin Belirlenmesi) • Benchmarking Analizleri • Şirket “hangi oranlarda” düşük karbona geçişi hedefliyor (%100'ün üzerinde mümkün), • Yenilenebilir enerji teknolojileri ve yakıt değişikliği yatırımları, • UNFCCC metodolojileri ile uluslararası standartlara (Gold Standard, VCS, Social Carbon gibi) uygun emisyon azaltımı projelerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması, • Karbon-nötr/düşük karbon hedefleri için “ne kadar” maliyet oluşuyor, alınan önlemlerin “kalitesi” ve “riskleri” nelerdir? • Karbon-nötr araçların ve yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetleri, geri dönüşleri “ne kadardır? "Yeşil ROI”, hesaplamaları ve çevreci önlem sıralamaları nasıl yapılmalı? • Yeşil finansman araçlarının değerlendirilmesi (yeşil tahvil, yeşil kredi, sürdürülebilirlik tahvil, green bond, etc.)
Enexion Group olarak globalde +15 yıldan, Türkiye’de +8 yıldan fazla tecrübemizle 360° enerji yönetimi hizmeti vererek, sadece Türkiye’de şirketlerin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik +300 fazla projeyi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ederek, servis ve ürünlerimizi genişleterek müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.