Stratejik Sürdürülebilirlik

Enexion Group olarak, şirketlerin topluma sağladıkları faydanın artmasına yönelik etki yaratma konusunda uzun süredir ve çeşitli başlıklar altında yardımcı oluyoruz.
Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı, ulusal hedefler ve artan tüketici talepleri gibi unsurlar sürdürülebilirliği herkes için ortak bir dil haline getirmeyi hızlandırdı. Şirketler, şehirler ve hükümetler bu gelişmelerle birlikte yeni bir zemin oluşturmak zorunda olduklarından, sürdürülebilirlik kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor.
Bu nedenle, müşterilerimize rekabet avantajları, risk azaltma, karbon nötrlüğü, sosyal eşitlik ve esneklik, yatırım veya satın alma fırsatları, döngüsel tedarik zincirleri veya sürdürülebilir değişimden başka herhangi bir tür fayda arayışında olup olmadıklarına dair öngörüleri içeren net bir yol sunuyoruz. Enexion Group olarak entegre sürdürülebilirlik dönüşüm hizmeti sunuyor, sürdürülebilirlik geçişlerinde müşterilerimize stratejik sürdürülebilirlik rehberliği sağlıyoruz.
Stratejik Sürdürülebilirlik Nedir?
• Kurumsal stratejiyi destekleyecek bir sürdürülebilirlik vizyonu tanımlayarak değer yaratmayı mümkün kılan bir yol haritası ve uygulama planları geliştirmek
• Uygun sürdürülebilirlik faktörlerini belirleyerek, etkin risk ve maliyet yönetimi yoluyla değer yaratmak
Enexion Group olarak:
• Sürdürülebilirliğe ilişkin hedef ve sorunlarınızı belirlemeye ve işinizi daha sürdürülebilir hale getirmek için yapılması gerekenler konusunda farkındalık yaratmanıza yardımcı oluyoruz.
• Bu konuları hem sürdürülebilirlik hem de ticari açıdan önceliklendiriyoruz. Bu sayede riskleri belirlemeniz ve yönetmeniz, ayrıca verimliliği, gelir potansiyelini, büyümeyi ve diğer fırsatları artırmanızı sağlıyoruz.
• Kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonunuzu, hedeflerinizi ve değerlerinizi belirlemenize, destek oluyor ve bu konuların kurumsal stratejinize entegre edilmesini sağlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
• Öncelikli projeleri, kilometre taşlarını, temel performans göstergelerini ve ölçülebilir hedefleri içeren sağlam bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı oluyoruz.
Enexion