Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) & EPD Süreç Yönetimi

Çevre korumanın önemindeki farkındalığın artması ile ürünlerin olası çevresel etkilerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaçla geliştirilen en önemli tekniklerden biri olan Yaşam Döngüsü Analizi, ISO 14040 standardında 4 fazdan oluşur:
 • Amaç ve kapsam belirleme fazı,
 • Envanter analiz fazı,
 • Etki değerlendirme fazı,
 • Yorumlama fazı.
Enexion Group olarak tüm faz çalışmalarını tamamlayarak “Yaşam Döngüsü Analizi” raporları hazırlıyor, şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarında katkı sağlıyoruz. Neden Yaşam Döngüsü Analizi? Yaşam döngüsü analizi (LCA), şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarına ışık tutarken, önemli kazançlar sağlar;
 • Ürünlerin yaşam döngülerinin çeşitli noktalarında çevresel performansın iyileştirilmesi fırsatlarının belirlenmesi,
 • Sanayideki, hükümetteki veya sivil toplum kuruluşlarındaki karar mercilerinin bilgilendirilmesi (örneğin stratejik planlama, öncelik belirleme, ürün veya süreç tasarımı veya yeniden tasarım amacıyla),
 • Ölçüm teknikleri dahil olmak üzere çevresel performansla ilgili göstergelerinin seçimi,
 • Pazarlama (örneğin bir eko-etiketleme planı uygulama, çevresel bir iddiada bulunma veya çevresel ürün beyanı hazırlama)
“Yaşam Döngüsü Analizi” raporları baz alınarak ISO 14025 Standardı doğrultusunda Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgelerinin hazırlanması, doğrulanması ve kayıt sürecinin yönetimi konularında da müşterilerimize destek oluyoruz. Neden Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Belgesi Alınmalı?
 • Üreticilerin EPD belgesi sunması yasal olarak zorunlu olmamakla birlikte, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı, AB Ürün Çevresel Ayak izi (PEF) gibi düzenlemeler, EPD’lerin çeşitli uygulamalarda kullanımını giderek daha gerekli hale getirmektedir,
 • LEED, BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme şemalarında EPD içeren ürünlerin tercih edilmektedir,
 • Ürün özellikle piyasadaki diğer ürünlerden çevresel etki yönünden daha üstünse, EPD belgesi ile ürünlerin çevresel performansıyla ilgili iddialarda bulunarak pazarlama aracı olarak kullanılabilir,
 • EPD’ler, yeni ürünler tasarlarken ve geliştirirken veya mevcut ürünleri güncellerken çevresel sorunları dikkate alarak eko-tasarım ve çevresel tasarım geliştirme fırsatı sunar,
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine ışık tutar,
 • Şirketler EPD'leri kullanarak çevresel performansı bir yaşam döngüsü perspektifinden tanımlayabilir, kontrol edebilir, izleyebilir ve değerlendirebilir ve ayrıca sonucu farklı paydaşlara iletebilir, böylelikle Çevre Yönetim Sistemi’ne katkıda bulunulur.
Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Blog yazımıza ulaşabilirsiniz, tıklayınız.