Yenilenebilir Enerji Yatırım Danışmanlığı

Avrupa Birliği enerji stratejileri paralelinde, karbon emisyonu azaltım hedefleri ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün de gelişmesini hedeflemektedir. Yenilenebilir yatırımlar, YEKDEM vasıtasıyla hükümet tarafından da teşvik edilmekte, 2010 yılından bu yana ilgili teşvikleri düzenleyen mevzuatın yürürlüğe girmesi ile yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Enexion Group olarak yenilenebilir yatırımlar için en uygun yatırım modelini oluşturuyor, yatırım risklerini belirliyor, regülasyon gerekliliklerini tespit ederek müşterilerimizin yatırımları için doğru kararlar almalarını sağlıyoruz.

Tedarik ve İnşaat (EPC) mühendislik şirketi olmadığımızdan, hiçbir “çıkar çatışmamız” bulunmamaktadır.

“Bağımsız” ve ana iş konusu sadece “enerji” alanında olan bir hizmet sağlayıcı olarak müşterilerimizin hem yatırım riskini minimize ediyor hem de yatırım konusunda objektif görüş ve önerilere dayanan doğru kararlar almalarına yardımcı oluyoruz.

Yenilenebilir enerji alanında teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, regülasyon ve pazar araştırmaları ve EPDK, TEİAŞ izin süreçlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Teknik konularda yenilenebilir enerji alanında uzman mühendislik şirketleri ile yaptığımız iş birlikleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını entegre bir şekilde karşılıyor ve yönetiyoruz.
Müşterilerimize bu konuda verdiğimiz hizmetler kapsamında kısaca;
 • Enerji tüketim karakteristiğinin tespiti,
 • Enerji ve kapasite sözleşmelerinizin incelenmesi,
 • Şebekenin mevcut durumu,
 • Mevzuata uygunluğun kontrolü,
 • Şirketin bütçe kısıtları,
 • CAPEX / OPEX gibi yatırım süresi boyunca nakit akışlarını etkileyen maliyet kalemlerinin tespiti ve analizi,
 • Proje geri dönüşlerinde farklı finansman modelleri belirleme,
 • Farklı enerji fiyat senaryoları kurarak opsiyonları genişletme,
 • Karbon piyasasını dikkate alarak nakit akışlarının belirlenmesi,
 • Risklerin ve maliyetlerin analizleri, incelenmesi ve raporlaması,
 • Gerekli kurumlarla görüşmelerin yapılması ve izinlerin alınması.
Piyasa gücümüzü tüketici için kullanıyoruz Piyasa bilgimiz ve sağladığımız verimli süreç yönetimi sayesinde yenilenebilir enerji projelerinde sözleşme detaylarını optimal düzeyde yönetiyoruz. Müşterilerimizin minimum risk ve optimal fiyatla sözleşme yapmalarını sağlıyoruz. Piyasa optimumunu biliyoruz Yenilenebilir enerji kurulum maliyeti; enerji fiyatları, tarife ve beklentiler, yönetmelikler, uygun tedarikçiler gibi birçok piyasa değişkenini içeriyor. 15+ yıldan uzun süredir devam etmekte olan piyasa faaliyetimiz ve izleme araçlarımız sayesinde piyasadaki optimumları tespit ediyor, müşterilerimize aktarıyoruz. Kapsamlı planlama ile devlet teşviklerinin en iyi kombinasyonunu sunuyoruz Devlet tarafından farklı tür ve miktarlarda teşvikler sağlanan sektörde, piyasa ve mevzuat bilgimiz ile iş ortaklarımıza maksimum fayda sağlıyoruz. Profesyonel proje planlaması, lokasyon, hem miktar hem zamanlama bakımından tüketim miktarı, döviz kurları ve enerji fiyatları konusunda yol gösteriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin enerji maliyetlerini kısarak ana faaliyet alanlarında değerlendirmek üzere daha fazla tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz. Yeni gelişmeleri ve düzenlemeleri aktif bir şekilde aktarıyoruz Farklı türlerde kaynakların çokluğu ve karışıklığı nedeniyle son derece karmaşık durumda bulunan bilgileri toplama konusunda iş ortaklarımıza destek oluyoruz. Topladığımız bilgileri, daha anlamlı ve ihtiyaçlara özel bir şekilde düzenleyerek aktarıyoruz. Müşterilerimizin enerji sektörüne ilişkin bilgisini ve know-how'ını artırıyor, enerji piyasasında tedarikçiyle aynı bilgi seviyesine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çıkar çatışmasına meydan vermiyoruz Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) şirketleri ile iş ortağımız arasındaki bilgi asimetrisinin iş ortağımız için yarattığı dezavantajı şeffaf bir şekilde kapatıyoruz. Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) şirketleriyle tüketici bilgisini aynı seviyeye getiriyor, iş ortaklarımızın doğru yatırım yöntemlerine karar vermelerine yardımcı oluyoruz. İş yükünüzü azaltıyoruz Yüksek miktarda bilgi ve know-how gerektiren yenilenebilir enerji kaynağı planlaması ve kurulumu, enerji sektörü, sektör mevzuatları ve fiyatları hakkında iş ortaklarımıza yardım ediyoruz. Olası tüm senaryoları değerlendiriyor, açık önerilerde bulunuyor ve uyguluyoruz. Bu sayede enerji konusunu danışmanlığımıza bırakan müşterilerimiz, ana faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarına odaklanabiliyorlar.