01.01.1970
Stratejik Sürdürülebilirlik

 

Stratejik sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirliğinizin korunmasında önemli etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve yönetişimsel yaklaşımların sürdürülebilirlik başlığı altında uygulandığı stratejiler bütünüdür.

 

Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı, ulusal hedefler ve artan müşteri istekleri doğrultusunda sürdürülebilirlik, gündemdeki yerini sağlamlaştırmaya devam etmekte. Bu gelişmelerle uyumlu hareket eden şirketler belirledikleri sürdürülebilirlik stratejileri ile geleceğe hazır hale geliyor.

 

Her bir şirketin kurumsal stratejisini belirlerken sürdürülebilirlik stratejisini de yönetim anlayışlarına entegre etmesi kaçınılmaz bir gereklilik durumuna gelmiştir. Bu nedenle sürdürülebilirlik stratejisi belirlenirken rekabet avantajları, risk azaltma, karbon nötrlüğü, sosyal eşitlik ve esneklik, yatırım veya satın alma fırsatları, döngüsel tedarik zincirleri konuları göz önünde bulundurulur. Bu sayede sürdürülebilir strateji süreci daha faydalı bir şekilde yönetilmektedir.

Stratejik Sürdürülebilirlik Avantajları

⁃ Dünya’da ve Avrupa’da kabul gören 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda bugünden itibaren uygulanacak strateji, şirketlerin planlama ve bütçe kontrolü yaparak geleceğe daha kolay uyum sağlamasını sağlayacaktır.
⁃ Sürdürülebilirlik kapsamında verilen yatırım ve teşvikler sayesinde şirketler, hem iş yatırımlarında öncekli konumda olacak hem de sürdürülebilir bir finansman oluşturacaktır.
⁃ Stratejik sürdürülebilirlik sayesinde şirketin devamlılığını sağlama adına gerekli raporlamalar ve hedefler belirlenmektedir. Bu durum şirketin marka imajını ve rekabet gücünü arttırmaktadır.
⁃ Strateji sürdürülebilirlik sayesinde iş uygulamalarının geliştirilmesi, işi kolaylaştıran ve kaynakları koruyan, çalışan verimliliğini artıran ve maliyeti azaltan verimli operasyona olanak tanımaktadır.
⁃ Stratejik sürdürülebilirlik sayesinde enerji ve malzeme verimliliği arttırılarak şirketin yıllık maliyeti azaltılacaktır.
⁃ Sürdürülebilirlik konusu hakkında her dönem çıkan farklı güncellemelere adapte olma süresini kısaltır.
⁃ Şirketinizin tüm departmanları ve tedarik zincirinizin her bir halkası belirlediğiniz sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu hale gelir.

Enexion Group olarak entegre sürdürülebilirlik dönüşüm hizmeti sunuyor, sürdürülebilirlik geçişlerinde müşterilerimize stratejik sürdürülebilirlik rehberliği sağlıyoruz. Siz de stratejik sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek ve şirketinizi daha sürdürülebilir bir konuma taşımak için bize ulaşın.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.