Sürdürülebilirlik Raporlamasının Şirketlere Katkıları

23.03.2023

 

 

Günümüzde şirketlerin başarılarının yanında; değer üretme, kaynak kullanımlarını ve enerji tüketimlerini sınırlama, karbon emisyonları gibi olumsuz etkilerden kaçınma, kaliteli ve sürdürülebilir ürün ve hizmet yaratma becerilerine odaklanması kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu konu şirketler için pazar rekabet gücünü korumanın ötesinde, işletmelerin sorumluluğu durumundadır. Bu nedenle müşterilerin ve paydaşların değişen talep ve beklentilerini karşılamak ve yeni düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketler için sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri belirlemek, ölçmek ve raporlamak kritik öneme sahiptir.

 

Sürdürülebilirlik gibi finansal olmayan raporlama araçları, organizasyonlara dair daha büyük resmi ortaya koymaktadır. Bir kuruluşun günlük faaliyetlerinin yarattığı çevresel, ekonomik ve sosyal etkiler hakkında bilgi veren sürdürülebilirlik raporları, kuruluşun değerleri ile yönetişim modelini ortaya koyar ve sürdürülebilirlik stratejisini içerir.

Sürdürülebilirlik raporlaması özel şirketlere, kamu ve gönüllü sektör kuruluşlarına hem “iç” hem de “dış” katkılar sağlar:

• Misyonlarını ve önemsedikleri değerleri teyid etme,
• Ekonomik, çevresel ve sosyal yönetişim performanslarını ve iyileştirmelerini ölçme,
• Organizasyonun yönetimini sürdürülebilir ve verimli hale getirmek ve değişimi etkin bir şekilde yönetmek için hedefler belirleme ve stratejiler geliştirme,
• Paydaşlar ile sistematik olarak bilgi paylaşımı,
• Sürdürülebilirlik performansının ve etkilerinin aktarılabilmesi için platform sağlama,
• Paydaş ve müşterilerin beklenti ve taleplerine şeffaf iletişim kanalı ile cevap verme,
• Daha fazla hesap verebilir olarak güven ve itibarı güçlendirme

Bu doğrultuda Enexion’un yaklaşımı kuruluşlara GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak, paydaşları ve müşterileri ile verimli bir sinerji içinde güvenilir bir sürdürülebilirlik raporlaması uygulaması yürütmek ve şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerine destek olmak üzere danışmanlık hizmeti sunmaktır.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.