ISO 50001, şirketlerin enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri içeren uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. Enexion projenin zamanında, bütçeye ve standarda uygun bir şekilde planlanmasını sağlayarak şirketlerin başarılı bir sertifikasyon süreci geçirmesini sağlamaktadır. Projenin her aşamasının uygulanması, uzmanlığın aktarılması, iş yükünün azaltılması ve sistemin şirkete göre optimizasyonu Enexion’un bu süreçte müşterilerine sunduğu hizmetlerden bazılarıdır.

 

Neden ISO 50001

  • 01.01.2014 tarihi itibarıyla, sadece ISO 50001 Standardı belgesine sahip olan şirketler Verimlilik Artırıcı Projelere (VAP) başvurabilecektir.
  • “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımına Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” madde 15 ve 18’de “2014 yılından itibaren ISO 50001 Standardı belgesine sahip olmayan endüstriyel işletmelerin devlet desteği amaçlı hazırlattıkları Verimlilik Arttırıcı Projeleri (VAP) için yaptıkları başvuruların kabul edilmeyeceği” hususu yer almaktadır.
  • Bununla birlikte, devlet ve AB tarafından dünya bankaları aracılığıyla temin edilen çeşitli kredi ve hibelerden faydalanılarak enerji verimliliği ve yönetimine ilişkin çalışmaların kolaylıkla yürütülmesinin önü açılmaktadır.

ISO 50001 Sertifikasyon Süreci:

Enexion’un ISO 50001 Sertifikasyonu Uygulama Süreçleri:

  • Paket 1: ISO 50001 standardına uygun taslak dokümantasyonun paylaşılması
  • Paket 2: Proje uygulama desteği
  • Paket 3: ISO 50001 eğitimleri
  • Paket 4: İç tetkik desteği
  • Paket 5: Yönetim gözden geçirmesinde destek sağlanması
  • Paket 6: Dokümantasyon ve saha tetkiklerinde destek sağlanması