Enexion Total Energy Cost and Risk Management (Toplam Enerji Maliyet ve Risk Yönetimi) ile şirketlerin elektrik tedariki perakende enerji piyasalardan, toptan piyasalara kaydırılarak şirketler için ciddi maliyet avantajları sağlanabilmektedir.

 

Enexion tedarik sürecinde müşterilerinin yanında yer almakta ve müşterilerinin en avantajlı sözleşmeler ile, en düşük maliyetlerle elektrik tedariki yapmasını sağlamaktadır. Bu sayede şirketlerin piyasadaki rekabet gücü artarken, kar marjları yükselmektedir.

 

Tüketim profili başarılı bir şekilde analiz edilir, portföy haline getirilerek enerji piyasalarında tedarik gerçekleştirilir. Bu sayede, her 100 GWh için 5,5 milyon TL tasarruf sağlanabilmektedir. Enexion enerji üreticileri ve tedarikçilerinden bağımsız hareket etmektedir; bu sebeple şirketimizin enerji satışı konusunda çıkar çatışması bulunmamaktadır.