ETS & Sınırda Karbon Mekanizması İle İlgili Gelişmeler

23.03.2023

 

Avrupa Parlamentosu – Emisyon Ticaret Sistemi, Sosyal İklim Fonu ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması için Yeni Yaptırımlar

 

22 Haziran Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerden gelen oy çokluğuyla AB Emisyon Ticareti Sisteminin (ETS) reformu konusunda uzlaşmaya vardı.

Endüstrileri, emisyonlarını daha da azaltmaya ve düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapmaya teşvik eden ve kapsamı genişletilen ETS aşağıdaki revizyonları içermektedir;

• ETS I aracılığıyla endüstrinin karbondan arındırılma süreci hızlandırılacaktır.

• Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen ve kapsam dahilindeki sektörlerden kaynaklanan %61 emisyon azaltım hedefinin %63'e yükseltilmesi:

Bu hedefin tutturulabilmesi için Yıllık Lineer Azaltım Oranının 2025'in sonuna kadar %4,4'e, 2026'dan itibaren %4,5'e ve 2029'dan itibaren %4,6'ya yükseltilmesi gerekecektir.

• 2025'ten itibaren geçerli bonus – ceza sisteminin tanıtılması:

Düşük emisyonlu sistemlere geçerek iyi performans gösteren endüstriyel kuruluşlar ödüllendirilirken; enerji denetimlerinde yapılan tavsiyeleri uygulamayan, enerji sistemlerini belgelendirmeyen veya kurulumları için bir dekarbonizasyon planı oluşturmayan kuruluşların ücretsiz tahsisleri kısıtlanacak veya tamamen silinecektir.

• ETS’nin deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi:

2024 yılı itibariyle Avrupa içi rotalardan kaynaklanan emisyonların tamamı, 2026'nın sonuna kadar da Avrupa dışı rotalardan kaynaklanan emisyonların %50'si ETS kapsamına dahil edilecektir.

• Ticari binalar ve karayolu taşımacılığı için 2024’te yeni bir ETS II kurulması:

Vatandaşlar, ek enerji maliyetlerinden korunmak için 2029 yılına kadar muaf tutulacaktır.

• Karbon kaçağını önleme ve küresel iklim hedefini yükseltme amacı taşıyan Sınırda Karbon Mekanizmasının (CBAM) kapsamı genişletilecektir.

• Mekanizmaya dahil sektörler için ücretsiz ETS tahsisatları 2027’den itibaren aşamalı olarak 2032 yılına kadar kaldırılacaktır. Hedefe ulaşabilmek için tahsisatların oran2027'de %93'e, 2028'de %84'e, 2029'da %69'a, 2030'da %50'ye, 2031'de %25'e ve 2032'de %0'a düşürülmelidir.

• Organik kimyasallar, plastikler, hidrojen, amonyak ve dolaylı emisyonlar (Kapsam-2 elektrik kaynaklı emisyonlar) dahil edilecektir.

• En az gelişmiş ülkelerde yeşil ekonomiye geçişi desteklemek için AB bütçesinden CBAM gelirlerine eşdeğer bir miktar kullanılacaktır.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.