13 Aralık Piyasa Değerlendirmesi

23.03.2023

 

Türkiye ve piyasa gündeminin yoğun olduğu son günlerde sizinle enerji piyasası ile ilgili görüşlerimizi ve enerji maliyetlerindeki beklenen artışların önüne geçilmesi için yapılabilecekler hakkındaki önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.

2017 yılında enerji şirketlerini baskı altına alacak başlıca nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 1. Enerji şirketlerinin döviz bazlı finansal borç yapısı,
 2. YEKDEM maliyetlerinin döviz endeksli olması,
 3. 2016 yılına göre YEKDEM kapasitesinin yüzde 15 artış göstermesi,
 4. Spot piyasalardaki hareketlilik,
 5. Mevzuattaki belirsizlikler.

 

USD/TL kurunun son iki ayda yaklaşık olarak yüzde 13 değer kazanması ile döviz bazlı finansman yükü olan birçok enerji şirketini olumsuz etkilenmiştir. Önümüzdeki dönemdeki beklentiler ile spot piyasadaki enerji fiyatlarının yükselmesi öngörülmektedir.

 

 

Bunlara ek olarak, USD/TL kur artışı ve YEKDEM kapasite artışı ile beraber YEKDEM birim maliyeti TL 26-27 seviyelerinden 2017 yılında TL 38-40 seviyelerine çıkması beklenmektedir. Bu artış ile, ortalama sanayi profil elektrik maliyetinin de geçen yıla oranla yaklaşık olarak yüzde 7-10 arasında bir artış göstermesi beklenmektedir.

 

Enerji maliyetlerindeki artışlar tedarikçileri sözleşme feshine ve fiyat revizyonuna zorlamaktadır.

 

 

Bu kalemlerdeki artışlar, elektrik tedarik şirketlerin üzerindeki maliyet baskısını artmaktadır. Bu nedenle tedarikçi şirketlerin elektrik birim fiyatlarını revize etmeleri, mevcut tedarik sözleşmelerini iptal etmeleri, mevcut şartlar revize etmek istemeleri veya sanayi şirketlerini portföyden çıkarma riskleri doğmaktadır.

Bu nedenle sanayi şirketlerinin tedarik sözleşmeleri imzalarken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

 

 1. Tedarikçi şirketin sermaye yapısının analiz edilmesi,
 2. Tedarikçi şirketin piyasadaki konumunun analiz edilmesi,
 3. Tedarikçi şirketin borç yükünün ve sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi,
 4. İlgili sanayi şirketinin profil maliyetinin ve tedarikçi şirketin sunduğu birim fiyatın sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi,
 5. Sözleşmenin içinde yer alan gizli maliyetlerin analiz edilmesi,
 6. Sözleşmede sanayi şirketleri için ileride oluşabilecek ek maliyetlerin göz önünde bulundurulması,
 7. Sözleşmeye sanayi şirketlerini koruyacak maddelerin eklenerek risklerin azaltılması.
Enexion olarak size:

 

 1. Güvenilir tedarikçilerle çalışma olanağı,
 2. Enerji piyasasında sürdürülebilir en uygun birim fiyatları,
 3. En uygun piyasa maliyetlerini,
 4. Sözleşmelerdeki gizli maliyetlerin elimine edilmesi,
 5. Risklerden arındırılmış sözleşmeleri,
 6. Önümüzdeki dönemde mevzuatta beklenen değişikliklerle oluşabilecek maliyetleri,
 7. Profilinizin maliyet analizi ve tedarikçi birim fiyat sürdürülebilirlik analizi

  sunmaktayız.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.