EPD Belgesi Nedir, EPD Sertifikası Nasıl Alınır?

02.07.2024

Günümüzde, çevresel sürdürülebilirlik ve şeffaflık, tüketiciler ve üreticiler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, ürünlerin çevresel etkilerini objektif bir şekilde değerlendiren EPD belgesi büyük bir öneme sahiptir. Peki, EPD nedir ve EPD belgesi nasıl alınır? 

Bu yazımızda, EPD belgesi nedir, neden önemlidir ve adım adım EPD raporu alınma sürecini ele alacağız. Ayrıca, EPD belgesinin sağlayabileceği avantajlardan ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bahsedeceğiz.

 

EPD (Environmental Product Declaration) Nedir?

 

EPD’ nin açılımı “Environmental Product Declaration” olup Çevresel Ürün Beyanı olarak ifade edilir.

EPD belgesi nedir sorusunun cevabını kısaca bir ürünün çevresel etkilerini objektif şekilde sunan bir beyan şeklinde tanımlayabiliriz. EPD beyanı, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel ayak izini, enerji tüketimini, atık miktarını ve sera gazı emisyonlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirir. 

 

EPD Belgesi Neden Alınır?

 

EPD belgesi, şeffaf üretim ve tüketim uygulamalarını teşvik etmek için uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanır. Bu belge hem endüstriyel hem de tüketici odaklı ürünler için yaygın olarak tercih edilir.

 

EPD Belgesi Geçerlilik Süresi

 

EPD Çevresel Ürün Beyanı 5 yıl geçerlilik gösterir. Geçen 5 yılın sonunda yenileme yapılması gerekliliği söz konusudur. Bunun yanı sıra üründe veya üretim sürecinde önemli değişiklikler olduğunda daha erken güncellenmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi ve yenileme gereksinimleri, ulusal veya sektörel EPD programlarına ve kayıt kuruluşlarına göre değişmektedir.

 

EPD Değerlendirmelerindeki Parametreler

 

EPD, ürünlerin yaşam döngüsü çevresel etkileri hakkında şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiler sunan tescilli bir belgedir. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve çeşitli emisyon ölçümlerinin sonuçlarını da dikkate almaktadır. Çevre performansını; ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler doğrultusunda önceden belirlenmiş kategorilere göre değerlendiren ve beyan eder. Bu kategoriler genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Hammadde
 • Enerji kullanımı ve verimliliği
 • Malzeme ve kimyasal madde içeriği
 • Hava, su ve toprağa verilen emisyon
 • Atık oluşumu

Çevresel ürün beyannamesi oluşturulması için ürün sınıflandırma grupları temel alınmaktadır. Bu süreç ise aşağıdaki gibidir:

 • Malzemenin ve yaşam döngüsünün tanımlanması, sınıflandırılması
 • Hazırlanmasında kullanılan malzemeler ve ürünler
 • İmalat süreci 
 • İşlenme
 • Kullanım aşaması bilgileri
 • Yeniden kullanım
 • Yaşam Döngüsü Analizi
 • Verilerle ilgili dokümanlar
 • Yaşam Döngüsü Analizi sonuçları 
 • Onay ve tetkik

epd ndeir

 

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Nasıl Hazırlanır?

 

EPD sertifikası nedir sorusu, hazırlık süreci merak edilen konuların başında gelir. Ürünlerin çevresel etkisine bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılan EDP, kapsamlı bir süreç ve ölçülebilir parametreler ile firmaların sürdürülebilirlik politikasını güçlendirir. 

EPD beyanı hazırlama sürecinde PCR (Ürün Kategori Kuralları), çok önemli bir konuma sahiptir. Belirli kategorideki ürünler için hazırlanan PCR, Çevresel Ürün Beyanlarının hangi standartlara sahip olması gerektiğini ifade eder. PCR ile nasıl bir Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) çalışması yapılacağı da belirlenir.

 

Adım Adım EPD Belgesi Aşamaları

 

EPD belgelerinin hazırlanma süreci 5 adımdan oluşur. Bu adımlar, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Planlama

Bu adımda ürüne uygun ve kullanılacak olan PCR (Ürün Kategori Kuralları) seçimi yapılır. Böylece, hesaplama ve raporlama alanında gerekli olan yönergelere erişim sağlamak da mümkün hale gelir. 

Veri Toplama

Seçilen PCR ile hangi verilerin toplanması gerektiği belirlendikten sonra bu adımda gerekli veriler toplanır. Toplanan veriler, ürünün üretim sürecinde meydana gelen hammadde kullanımı, enerji tüketimi, su tüketimi, emisyonlar ve atıklar gibi bilgileri içerir.

LCA Çalışması

Bu adımda, PCR’ye uygun şekilde LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) hazırlanır. LCA çalışması, planlama aşamasında belirlenen kapsam ve hedefe uygun olarak hazırlanması gereken aşamadır. Hazırlanacak olan LCA, üzerinde çalışılan EPD hedeflerine uygun bir şekilde ürünün yaşam döngüsünün belirli aşamalarını içermelidir. LCA çalışmaları, ISO 14040/44 standartlarına göre yapılır.

Doğrulama

EPD belgelerinin yayımlanma sürecinden önce üçüncü taraf bağımsız taraflarca doğrulanması gerekir. Doğrulama ile EPD’nin ürün kategori kurallarına uygun hazırlandığı ve sonuçlarının güvenilir olduğu kanıtlanır.

Yayınlama

Çevresel Ürün Beyanları, Uluslararası EPD Sistemi doğrultusunda kamuya açık bir şekilde yayınlanır. Yayınlanan bu belgeler 5 yıl geçerlilik süresine sahip olur.

 

EPD Fiyatları ve Maliyeti Etkileyen Faktörler

 

EPD belgesi almanın maliyeti, firmanın büyüklüğüne, sektöre ve belgenin kapsamına göre değişir. Özellikle büyük ölçekli kuruluşlar daha yüksek maliyetler ödemek durumunda kalırken, küçük işletmeler için daha uygun fiyatlar söz konusudur. Ayrıca belgenin uluslararası standartlara uygun olması ve doğrulanabilir olması için belirli test ve analizlerin yapılması da oldukça önemlidir.

 

EPD Sertifikasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 

EPD belgesi, firmanın çevresel performansını artırarak uzun vadede maliyetlerini azaltmasına ve pazar avantajı elde etmesine önemli bir katkı sağlar. Bunun yanı sıra EPD sertifikasının sağladığı pek çok avantaj vardır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • EPD belgesi, çevresel etkileri değerlendirmek, ürünün çevreye olan etkilerini ölçmek ve raporlamak açısından son derece önemlidir. 
 • EPD belgesi, tüketicilere ürünler hakkında şeffaf bilgi sunar.
 • EPD belgesi olan firmalar, çevre dostu ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak açısından çeşitli avantajlar elde eder. 
 • EPD belgesi, firmaların çevre performanslarını belgeleyerek müşterilerin güvenini kazanmalarına olanak tanır.
 • EPD belgesi ile sürdürülebilirliklerini ve çevresel sorumluluklarını kanıtlayan firmalar sektörde rekabet avantajı elde eder.

 

EPD Belgesi Danışmanlığı için Doğru Adres: Enexion

 

Enexion Group, sürdürülebilirlik yaklaşımlarınızı güçlendirerek iş süreçlerinizde gelişimi destekleyecek planlar geliştirmenize destek sunar. EPD belgesi danışmanlığı kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz ile sürdürülebilir iş modelleri oluşturabilir ve sektörünüzde öncü konuma gelebilirsiniz.  Enexion Group olarak şirketlerin faaliyetleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek LCA çalışmasının bir sonraki adımı olan EPD Belgesinin alınması sürecinde sizinle hareket ediyoruz. Süreç hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.