ISO 14064 Nedir? Şirketler İçin Neden Önemlidir?

01.03.2024

ISO 14064, sera gazı emisyonlarının raporlanması için uluslararası bir standarttır. Bu standart ile sera gazı emisyonları hesaplanır, raporlanır ve doğrulanır. Böylece sera gazının azaltılmasını kapsayan çeşitli gereksinimlerde belirlenir. ISO 14064 nedir ve şirketler için neden önemlidir konusu dikkate alınması gereken konular arasında yer alır. Bu yazımızda, ISO 14064 ve şirketler için önemini detaylarıyla ele alacağız.

ISO 14064 Nedir?

ISO 14064, sera gazı emisyonu raporlaması standardıdır. Şirketlere, sera gazı emisyonlarını azaltmak, yönetmek ve raporlamak için bir çerçeve sunar. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde vergi mekanizması düzenlemesi yapılarak Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) mekanizması AB tüzüğü olarak açıklanmış ve 2023 Ocak ayı ile başlayarak 3 yıllık geçiş dönemi belirlenmiştir.

ISO 14064, sera gazı emisyonlarının yönetimi ve azaltılmasına odaklanarak kuruluşların çevresel performanslarını izlemelerine ve raporlamalarına olanak sağlar. Bunun yanı sıra sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanmasında da önemli bir role sahiptir. Bu durum sonucunda ise karşılaştırılabilir veriler elde edilir ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için daha etkili politikalar oluşturulabilir.

 

ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Raporlaması Standartları Nelerdir?

ISO 14064, sera gazı emisyonu raporlaması için üç ana standarttan oluşur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

ISO 14064-1: Bu standart, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanmasını içerir. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, sera gazı envanterinin oluşturulması, emisyon kaynaklarının tanımlanması ve ölçülmesi, veri toplama ve raporlama süreçleri gibi konuları kapsar.

ISO 14064-2: Bu standart, sera gazı emisyonlarının doğrulanması için gereksinimleri belirler. Doğrulama süreci, emisyon verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirir. Bu durum, kuruluşun sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde bildirdiğini doğrulamayı amaçlar.

ISO 14064-3: Bu standart, sera gazı projesi faaliyetlerinin doğrulanması ile ilişkilidir. Sera gazı projeleri, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan projeleri ifade eder. Bu standart, bu tür projelerin doğrulanması için gereksinimleri belirler. 

 

ISO 14064 Şirketler için Neden Önemlidir?

  1. ISO 14064 standardının şirketler için önemi genel olarak aşağıdaki gibidir:
  2. ISO 14064, şirketlerin sera gazı emisyonlarını doğru ve şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlar.
  3. ISO 14064, işletmelerin sera gazı emisyonlarını azaltması için stratejik planlar geliştirmelerine katkıda bulunur. 
  4. İşletmeler, farklı ülkelerde faaliyet gösterirken aynı standartları kullanmalarına olanak sağlar.
  5. İşletmelerin sera gazı emisyonlarına ilişkin potansiyel riskleri belirlemelerini ve bu riskleri yönetmelerini sağlar
  6. ISO 14064 belgesine sahip olan işletmeler, sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini göstererek rekabet avantajı elde edebilir.
  7. Standardın uygulanması, işletmelerin paydaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlar. 
  8. Sera gazı emisyonlarını azaltma stratejileri, enerji ve kaynak kullanımında verimlilik artışlarına yardımcı olur. Bu durum ise maliyet tasarrufu sağlar.
  9. ISO 14064 standardına uyum, işletmelerin kurumsal itibarını artırır. 

İlginizi çekebilir: ISO 14064 Uyum Faydaları

Sera gazı emisyonlarının ölçümü, raporlama ve doğrulama süreçlerini düzenleyen yasal gereksinimlere sahip bazı ülkeler mevcuttur. ISO 14064, işletmelerin bu yasal gereksinimlere uyum sağlamalarına olanak tanır. ISO 14064 standardı, işletmelerin çevresel performanslarını geliştirmelerine, riskleri yönetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, bu standardın önemi daha da artmaktadır.

Enexion Grup olarak sürdürülebilirlik yaklaşımlarınızı güçlendirerek eylem planları geliştirmenize ve süreci daha doğru yönetmenize destek sağlıyoruz. Stratejik Sürdürülebilirlik konularında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz ile sürdürülebilir iş modelleri oluşturmanıza katkı sağlarken, bu kapsamda müşterilerimizin avantajları doğrultusunda çözümler üretmekteyiz. Sizler de çevresel duyarlılığınızı, şirket reputasyonunuzu ve sürdürülebilirlik aksiyonlarınızı bizlerle raporlayarak pazarda her zaman bir adım önde yer alabilirsiniz! Hizmetlerimizden yararlanmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.