ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Raporlaması

23.03.2023

ISO 14064, sera gazı emisyonu raporlaması standardıdır ve şirketlere sera gazı emisyonlarını azaltmak, yönetmek ve raporlamak için bir çerçeve sunar.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde vergi mekanizması düzenlemesi de yapılarak Sınırda Karbon Düzenlemesi (“SKD”) mekanizması AB tüzüğü olarak açıklanmıştır. SKD’nin yürürlüğü gireceği 2023 Ocak ayı ile başlayarak 3 yıllık geçiş dönemi belirlenmiştir.

Bu geçiş dönemi boyunca ilgili sektörlerin SKD mekanizması beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu beyanname AB’ye ithal edilen ürünler için doğrudan sera gazı emisyonlarının hesabını kapsayacaktır.

Karbon maliyetleri şu an için ton başına yaklaşık 90 €’dur.

Şirketlerin maliyet avantajı sağlamak için bir an önce ürün başına ortaya çıkan sera gazı miktarlarını takip etmeli ve raporlamalıdır. Greenwashing’i önlemek ve adaletli bir ortam sağlamak için bazı standartlar geliştirilmiştir.

Söz konusu standartlar; bu konularda rehberlik sağlar:
• Hem organizasyon hem de ürün düzeyinde karbon ayak izi hesabının nasıl yapıldığı,
• İlgili azaltma hedeflerinin nasıl belirlendiği,
• İlerleme sürecinin nasıl izlendiği,
• Karbon ayak iziniz ve başarılarınız hakkında nasıl rapor yazıldığı Konularında rehberlik sağlar.

ISO 14064 STRATEJİK FAYDALARI

Karbon ayak izi hesaplamak ve net sıfıra indirgemek için ISO 14064'ün benimsenmesi, Şirketinizde kısaca aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
 

  • İklim değişikliğine neden olan etkinin azaltılmasına yönelik iç ve dış paydaşlara açık bir taahhüt göstermek.
  • Kısa, orta ve uzun vadede stratejinizi Net-Sıfır Karbona yönlendirmek.
  • İklim değişikliğine neden olan etkinin azaltılmasına yönelik yeterli zamanı ayırarak Şirketinizi rekabet öncesinde konumlandırmak.
  • İletişim stratejini iyileştirmek için güvenilir bilgi sağlamak.
ISO 14064 UYUM FAYDALARI

Karbon ayak izi hesaplamak ve net sıfıra indirgemek için ISO 14064’ün benimsenmesi, şirketinizde kısaca şunları sağlayacaktır:
• Gelecekteki karbon vergileri hesaplamasında kullanılan güvenilir bir bilgi toplama ve işlem sistemi oluşturmak.
• Müşterileriniz için güvenli bilgi sağlamak.
• Enerji ve GHG emisyonunun hedef ve projelerine güçlü bir yaklaşım sağlayarak ISO 14001 yönetim sisteminizi desteklemek.

Enexion Group olarak, yerel ve uluslararası platformlarda kabul edilmiş standartlara uygun karbon ayak izi raporları hazırlıyor ve bunun yanı sıra şirketlerin üretim ve hizmet süreçlerine özel emisyonları da hesaplıyoruz.

Beraber çalışmayı umar, iyi çalışmalar dileriz.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.