Refinitiv ÇSY Değerlendirmesi

23.03.2023

 

Enexion Group olarak; “sektör lideri” hizmetlerimiz ve “360° derece” yaklaşımız ile tüm dünyada kabul gören ve giderek önem kazanan Refinitiv değerlendirme süreçlerinde şirketinizin ESG skorlarının iyileştirilmesinde hizmet sağlamaktayız.

Refinitiv Nedir?
 
Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (“LSEG”) işletmesi olan Refinitiv, dünyanın en büyük finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcılarından biridir. Refinitiv kritik yatırım, ticaret ve risk değerlendirme süreçlerinin güvenle yürütülmesi için sağladıkları bilgi ve teknoloji sistemleri ile iş ortaklarına verimli performans, yenilik ve sürdürülebilir büyüme konularında destek sağlamaktadır. Uluslararası bir sürdürülebilirlik derecelendirme şirketi olan Refinitiv tarafından yapılan ESG değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler sonucu alınan skorlar tüm dünyada kabul görmektedir.
Refinitiv Neden Önem Kazanıyor?

 

Sürdürülebilirlik endeksleri borsada işlem gören şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında yarattığı değerin ekonomik ve kurumsal itibar olarak sistematik şekilde izlenebilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir.

Türkiye’de de 2014 yılından beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevresel, sosyal, yönetişim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturma ve sürdürülebilirlik politikalarında yer alan beyanları sorumlu yatırımcılarına ileten bir platform olma misyonu üstlenmektedir.

2021 yılı değerlemelerinden itibaren, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketlerin belirlenmesinde Borsa İstanbul ile Refinitiv arasında yapılan anlaşma kapsamında Refinitiv’ in sürdürülebilirlik değerleme sonuçları kullanılıyor.:

Yapılan değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler dikkate alınmakta ve Endeks kapsamında kullanılan Refinitiv verilerinin maliyeti Borsa İstanbul tarafından karşılanmaktadır.

Refinitiv ÇYS veri çerçevesini yansıtır. Şirketlerin göreceli ESG performansı ve kapasitesinin şeffaf, veriye dayalı bir değerlendirmesi olup, endüstri ve şirket büyüklüğü gibi parametreleri hesaba katılmaktadır.

Süreçte Neler yapılıyor?

 

Refinitiv ÇYS skoru, kamuya açık alanda doğrulanabilir raporlanmış verilere dayalı olarak şirketlerin ESG performanslarının 10 ana kategoride değerlendirilmesi ile ortaya çıkar.
 

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansları girilen veriler değerlendirilerek sürekli olarak ölçülmekte ve skorları güncellenmektedir.
 

Enexion Group olarak; tüm dünyada kabul gören Refinitiv değerlendirme süreçlerinde müşterilerimize ile profesyonel “müşteriye özel” tasarlanmış hizmetler sunarak ESG skorlarını iyileştirilmesine yönelik önemli katkılar sağlamaktayız.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.