Yaşam Döngüsü Analizi- Life-Cycle Assessment (LCA)

23.03.2023

Yaşam Döngüsü Analizi- Life-Cycle Assessment (LCA)

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürünün üretiminden tüketime kadar olan tüm aşamaları ve bu aşamalarda oluşan çevresel etkileri değerlendirerek sürdürülebilirliği arttırmak için tasarlanan bir yöntemdir ve şirketlere çevresel performanslarını arttırmaları için destek sağlar.

Yaşam Döngüsü Analizinin (LCA) Şirketlere Faydaları

 

Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment- LCA) ürünlerin, ham madde temininden başlayarak, üretim, nakliye, kullanım ve kullanım ömrü sonu bertaraf süreçlerini kapsayan karmaşık süreçlerin çevresel etkilerini analiz ederek, şirketlere tüm bu süreçlerde verimlilik ve çevresel etkileri azaltım fırsatları sağlayan yol haritaları sunmaktadır.
Yaşam Döngüsü Yönetim tekniklerini kullanmak, riskleri yönetmekten yeni iş olanakları kazanmanıza kadar şirketinize birçok fayda sağlar. Yaşam Döngüsü Yaklaşımı şirketlere iyi bir küresel bakış açısı sağlarken, Yaşam Döngüsü Analizi anlamlı sonuçlar elde etmek ve gerçek değişimi yönlendirebilmek için gereklidir.
 

Analizin faydaları üç ana alana ayırabiliriz: İş Performansı, Tedarik Zinciri ve Marka Algısı

 

• İş Performansına olan faydaları:
Azalan maliyetler: Yaşam döngüsü analizi verimsiz alanları tespite eder ve bu da potansiyel olarak “enerji ve malzeme kullanımında azalmayı” sağlar.
Müşteri kazanımları: LCA sonuçları müşteriler ile şeffaf olarak paylaşıldığında, ürünlerin tercih sebebi olmasını ve şirketin “rekabet gücünün” artmasını sağlar.
Benchmark: Bir ürünün çevresel etkisini azaltabilmek için belirlenecek yol, mevcut çevresel etkisinin ne kadar olduğunu tespit etmekle başlar
İç uyum: LCA raporunun objektif yaklaşımı (sağladığı “tarafsızlık”), şirket genelinde farklı departmanların önceliklerinin daha iyi belirlenmesini ve tüm departmanlarca birlikte ulaşılacak ortak hedeflerin daha net tespit edilmesini sağlar.
• Tedarik Zincirine olan faydaları:
Risk yönetimi: LCA yardımıyla tedarik zincirindeki “riskler” tespit edilir ve “maliyetleri yüksek” süreçlerin önüne geçilmesi sağlar.
Yüksek etki alanları: Ürünün yaşam döngüsü boyunca önemli çevresel etkiye sahip 'sıcak nokta' alanlarının belirlenmesini sağlar.
Müzakere gücü: Tedarik zincirlerinde “şeffaf” olan şirketler, aldıkları tedarik kararlarını hem şirket içinde hem de tedarikçilerle açık olarak görüşür.
Gelecek değişimler: Ürünün yaşam döngüsünü modellemesinde elde edilen farklı senaryolar, yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlar.
Marka Algısının Gelişimine olan faydaları
Mevzuata hazır olma: LCA, yeni düzenlemelerin etkilerini ve düzenlemelerin şirketler üzerinde oluşabilecek maliyetleri hakkında tahminler sağlar.
Marka itibarı: Şirket LCA raporlaması yaparak kurumsal sorumluluğunu ve sürdürülebilir bir geleceğe bağlı olduğunu gösterir.
Güvenirlik: LCA raporu, bir ürünün sürdürülebilirliğini doğrulamak için bağımsız analizden geçtiğinin paydaşları tarafından bilinmesini sağlayan, “uluslararası standartlar” doğrultusunda oluşturulmuş bir rapordur.
Pazarlama: LCA raporunun önemli sonuçlarını içeren Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration- EPD) kullanıcılara ürünün çevresel etkilerine dair bilgiye erişim konusunda kolaylık sağlar.
UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.