NQC ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (S-rating)

14.09.2023
NQC ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (S-rating)

Sürdürülebilirlik günümüz iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Hem tüketiciler hem de iş ortakları, şirketlerin çevresel ve toplumsal etkilerini değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini bekliyorlar. Bu nedenle, otomotiv endüstrisinde, tedarik zincirinde sürdürülebilirliği ölçmek ve geliştirmek amacıyla özel araçlar ve yöntemler geliştirilmiştir. İşte bu bağlamda Kendi Değerlendirme Anketi(Self-Assessment Questionnaire-SAQ) ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (S-rating) gibi önemli araçlar devreye giriyor.

SAQ (Kendi Değerlendirme Anketi, otomotiv tedarik zinciri içindeki tedarikçilerin, sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılan bir standart anketidir. Bu anket, Drive Sustainability girişimi tarafından geliştirilmiştir ve 11 OEM (Orjinal Ekipman Üreticisi) tarafından desteklenmektedir. SAQ’nun amacı, sürdürülebilirlik uygulamalarını izlemek, iyileştirmek ve tedarikçi kalifikasyonunu artırmaktır.

SAQ, bir dizi kritik konuyu kapsar, bunlar arasında sürdürülebilirlik yönetimi, çevre etkileri, insan hakları ve çalışma koşulları, etik ve uyumluluk, ve ham madde kaynaklarının sorumlu bir şekilde temini yer alır. Bu anket, tedarikçilerin farklı OEM’lerden gelen sürdürülebilirlik sorularına tek bir yanıtla cevap verebilmelerini sağlar, böylece tedarikçiler için iş yükünü azaltır.

S-rating veya Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir puanlama sistemidir. Bu değerlendirme, SAQ’nun sonuçlarına dayanır ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını 0% ile 100% arasında bir puan ile ifade eder. S-rating, çevresel, sosyal ve yolsuzluk riskleri gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak belirlenir.

NQC Ltd., tedarikçilerin SAQ yanıtlarını toplayan ve doğrulayan platformu barındıran harici bir hizmet sağlayıcıdır Ancak, bu doğrulama, bir tedarikçinin bir OEM için kalifikasyonunu belirlemez. Bu değerlendirme, ilgili OEM tarafından yapılır.

S-rating süresi, genellikle en fazla altı yıl boyunca geçerlidir ve bu süre sona erdikten sonra yeniden tamamlanması gerekir. Bu süre zarfında, tedarikçilerin çevresel, toplumsal ve iş etiği açısından sürdürülebilir uygulamalarını sürdürmeleri önemlidir.

UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.