"Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporlaması" Eğitimini Başarıyla Tamamladık

28.12.2023
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERDE LİDERLİK: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporlaması Eğitimimizi Başarıyla Tamamladık!

Enexion olarak, çimento sektörünün karmaşık zorluklarına çözüm sunan ve sürdürülebilirlikte öncü bir rol üstlenen bir organizasyon olarak, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporlaması" eğitimimizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz!

Eğitimden Öne Çıkanlar: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), AB’nin uyguladığı, küresel düzeyde emisyon azaltım hedeflerine ulaşma amacı güden bir adımdır. Eğitimimizde, CBAM'ın şirketlere getirdiği yükümlülükleri, bu mekanizmanın sektördeki yaptırımlarını ve AB’nin süreç planlamasını detaylı bir şekilde ele aldık.

Neden Önemli? CBAM, şirketlerin karbon ayak izini daha adil bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir mekanizma olmanın ötesinde, çimento sektöründeki firmalar üzerinde doğrudan etkileri olan bir düzenlemedir. AB’deki ithalatçı firmalara sunulması gereken CBAM raporlarının doğruluğu, şirketlerin gelecekte cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına kritik önem taşımaktadır.

Geleceğe Güvenle Adım Atın: Eğitimimiz, çimento sektöründeki paydaşların, CBAM'a etkili bir şekilde uyum sağlamalarına ve rekabet avantajlarını koruyabilemelerine olanak sağlayacak şekilde doğru raporlamaya ilişkin kilit bilgilerle donatıldı.

Sürdürülebilir Geleceğe Birlikte Yürüyelim! Enexion olarak, sürdürülebilir çözümlerle dolu bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Siz de bizimle bu yolculuğa katılarak, çevresel etkiyi azaltma ve sektördeki en iyi uygulamalara liderlik etme konusundaki taahhütlerinizi güçlendirebilirsiniz.

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.