SKDM (CBAM) Raporlama Yönetimi

06.10.2023

SKDM (CBAM) Raporlama Yönetimi

Karbon Sınırını Aşmak: SKDM Raporlama Yönetimi ile Sizin Yanınızdayız

Nasıl Destek Oluyoruz?

Enexion Group olarak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Raporlama Yönetimi ile şirketlere SKDM gerekliliklerini yerine getirmelerini ve raporlama sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz.

İthal edilen ürünlerin risklerinin belirlenmesi, SKDM hesaplamaları ve raporlama ile ilgili risklerinizi kontrol altına alınmasını ile SKDM gerekliliklerine uyum sağlama süreçlerinin başarılı ile yürütülmesini sağlıyoruz.

Raporlama sürecinde sektörünüzün özel ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine odaklanarak uzmanlaşmış danışmanlarımız ile Avrupa Komisyonunun beklediği raporlama gerekliliğine şirketinizin başarılı bir şekilde cevap vermesini sağlıyoruz.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporlaması Nedir?

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş döneminde, Avrupa Komisyonu tarafından ithalatçı şirketlere 2023 yılı Ekim ayı itibariyle her çeyrek, Avrupa'ya ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini düzenli olarak hesaplanması ve raporlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Avrupa Komisyonun belirlediği raporlama gerekliliği, şirketlerin ithalatı yapılan ürünlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 1 Ocak 2026'dan itibaren raporlama zorunluluğu devam ederken, ithalat edilen ürünler üzerinden karbon fiyatlandırması uygulaması da başlayacaktır. SKDM raporlaması, işletmelere şeffaflık ilkesi çerçevesinde ürün karbon ayak izini etkin bir şekilde beyan etme ve yönetme fırsatı sunar.

UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.