Sürdürülebilirlik Raporu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

04.03.2024

Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini değerlendirdiği bir belge olarak tanımlanabilir. Bu raporda işletmelerin sürdürülebilirlik hedefleri, performansları ve stratejik ilerlemeleri yer almalıdır. Sürdürülebilirlik raporu nedir konusunun yanı sıra ve sürdürülebilirlik raporu nasıl hazırlanır gibi dikkate almanız gereken bazı konular vardır. Bu yazımızda, sürdürülebilirlik raporu ve sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketler hakkında bilmeniz gereken detayları ele alacağız.

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir? 

Sürdürebilirlik raporu, şirketin proje ve faaliyetleri sonucunda doğaya ve insan yaşamına zarar vermediğini ele alan bir rapordur. Aynı zamanda bu rapor, şirketin enerji kaynaklarını dengeli kullandığını da belirtir. Sürdürülebilirlik raporu, işletmelerin çevreye duyarlılıkları dışında paydaş katılım süreçlerini yönetebilmelerini de sağlar. 

Sürdürebilirlik raporu sadece bir kurum veya kuruluş tarafından verilememekte olup farklı standart ve beklentilere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu doğrultuda ise şirketler, kendi kurumsal yapılarına uygun olanı seçer. Şirketlerin raporları ne sıklık ve yöntemle yayınlayacakları kendi tercihlerine göre değişir. Genel olarak rapor seçimi sürecinde göz önünde bulundurulması gereken başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin kullandığı kaynak
  • Uygulanan çevre politikaları
  • İnsan hakları ve yaşam şartlarına uyum

Bu başlıklar doğrultusunda, incelemeler yapılarak riskler belirlenir. Riskler belirlendikten sonra iyileştirme çalışmaları yapılır. Sürdürebilirlik raporu için evrensel geçerliliğe sahip üç kaynak mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

Küresel Raporlama Girişimi (GRI): GRI; işletmeler, devlet kurum ve kuruluşları tarafından alınmaktadır. İklim değişikliği, insan hakları ve yolsuzlukla mücadelenin etkilerini görme ve etkili yöntemler geliştirme amacına rehberlik eden bağımsız bir kuruluştur. En iyi sürdürülebilirlik raporu listesinde yer alan GRI standartları raporu; en eski, en yaygın ve  en çok tercih edilen rapor türüdür.

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) Standardı: Halka açık bir şekilde raporlama yapar. Örgüt, kurumsal sürdürülebilirlik için, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarıyla ilgili çalışmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC): Birleşmiş Milletler tarafından, şirketlerin sürdürülebilirlik yöntemleri ve sosyal sorumluluk projelerini benimsemeleri için teşvik eden kuralları içerir. 

 

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Standartlar çerçevesinde yapılan incelemeler ve çalışmalar genellikle bir kuruluşun süreçlerini değerlendirmek, riskleri belirlemek, iyileştirme stratejileri geliştirmek ve sonuçları raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. İşte bu süreçle ilgili temel adımlar:

Standart Belirleme:

İlk adım, belirli bir sektör veya alan için geçerli olan standartları belirlemektir. Bu standartlar, genellikle ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir ve bir organizasyonun belirli bir düzeyde kalite, güvenlik, performans veya başka bir kritere uygunluğunu ölçen yönergeleri içerir.

İnceleme ve Çalışmalar:

Belirlenen standartlara uygunluğu değerlendirmek için incelemeler ve çalışmalar yapılır. Bu, belirlenen standartların gereksinimlerini karşılayıp karşılanmadığını değerlendirmek için süreçlerin, prosedürlerin ve uygulamaların detaylı bir gözden geçirilmesini içerir.

Risk Belirleme:

İnceleme sürecinde organizasyonun karşılaşabileceği riskler belirlenir. Bu riskler operasyonel, finansal, güvenlik veya başka kategorilerde olabilir. Risk analizi, bu potansiyel risklerin olası etkilerini ve olasılıklarını değerlendirir.

İyileştirme Stratejileri Geliştirme:

Belirlenen risklere karşı önlemler ve iyileştirme stratejileri geliştirilir. Bu stratejiler, süreçlerin optimize edilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması veya kalite standartlarının karşılanması gibi çeşitli yolları içerebilir.

Raporlama:

İnceleme ve çalışmaların sonuçları raporlanır. Bu rapor, organizasyonun standartlara uygunluğunu, belirlenen riskleri ve alınan önlemleri içerir. Rapor, iç veya dış paydaşlarla paylaşılabilir ve düzeltici önlemlerin izlenmesini sağlamak için bir temel oluşturabilir.

Bu süreçler, bir organizasyonun sürekli iyileştirme ve standartlara uygunluğunu sağlamak için kullanılır. Standartlara uyum yakalandığında; müşteri güvenilirliğini artırır, yasal uyumluluğu sağlar ve genel olarak iş süreçlerini daha etkin hale getirir.

 

Sürdürülebilirlik Raporu Neden Hazırlanır? 

Sürdürülebilirlik raporunun sunduğu avantajlar detayları ile aşağıdaki gibidir:

Şeffaflık: Sürdürülebilirlik raporları; şirketlerin faaliyetlerini ve performanslarını, paydaşlarına ve topluma açık bir şekilde iletmelerine olanak sağlar. Bu durum, şirketlerin faaliyetlerine ilişkin şeffaflık sağlarken hesap verebilirliklerini de artırır.

Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik uygulamaları, uzun vadede değer yaratma potansiyeline sahiptir. Bu raporlar, şirketin değer yaratma potansiyelini desteklemesi ile rekabet avantajı elde etmesine de yardımcı olur.

Risk Yönetimi: Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim risklerini belirlemelerine yardımcı olur. Böylece bu risklere uygun stratejiler geliştirmeleri de mümkün hale gelir. 

Paydaş Taleplerini Kıyaslama: Yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar, şirketlerden sürdürülebilirlik performansları hakkında daha fazla bilgi talep eder. Sürdürülebilirlik raporları ise bu talepleri karşılamak için önemli bir araçtır. Paydaşların şirketin sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

İyileştirme ve İnovasyon: Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin mevcut sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmelerine iyileştirmelerine olanak tanır. Bu durum ise şirketlerin daha sürdürülebilir iş modelleri ve ürünler geliştirmelerine yardımcı olur.

 

GRI Sürdürülebilirlik Raporu Standartları Nelerdir?

GRI standartları, üç farklı standart grubundan oluşan bir sistemdir. Bu standartlar; evrensel standartları, sektör standartları ve konu bazlı standartlar olarak sıralanabilir. Her standart, nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bir açıklama ile başlayıp uygulayıcı taraflara yol gösterir. 

Standartlar, bir kuruluşun kendisi ve etkileri hakkında bilgi raporlaması için yapılandırılmış bir araç sağlayan açıklamalar içerir. Gereksinimler, bir kuruluşun raporlaması gereken bilgileri ve GRI kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uygun şekilde raporlama sağlaması için gerekli talimatları listeler. Standartlar içerisinde anlamayı ve uygulamayı kolaylaştırmak adına kılavuz bilgiler, arka plan bilgileri, açıklamalar ve örnekler yer alır.

İlgili İçerik: GRI raporlamasının şirketlere katkıları nelerdir?

 

Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Sık Sorulan Sorular

Sürdürülebilirlik Nasıl Ölçülür?

Sürdürülebilirlik; çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları içeren karmaşık bir kavramdır. Sürdürülebilirlik çabalarını ölçmek için çeşitli yöntemler ve göstergeler kullanılabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

  • Çevresel Göstergeler
  • Ekonomik Göstergeler
  • Sosyal Göstergeler
  • Sürdürülebilirlik Raporları ve Standartları
  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
  • Sürdürülebilirlik Endeksleri

Sürdürülebilirlik Neleri Kapsar?

Sürdürülebilirlik kavramı 3 temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; ekonomik büyüme, çevre koruma ve sosyal gelişim şeklindedir. Tüm bu bileşenler doğru işlediğinde sistem de doğru işler. Kaynakların doğru kullanılması kadar, yenilenmesine verilecek desteklerde sürdürülebilirliği destekler. 

Sürdürülebilirlik Raporunu Kim Hazırlar?

Şirketler kendi yapılarında uygulanabilecek standartlar arasından seçimlerini yapabilir ve kendi raporlarını oluşturabilirler. Her şirketin raporları sunma sıklığı ve yöntemi farklılık göstermektedir. Bu tercih şirketlerin kendi inisiyatifine bırakılmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporu Şirketler için Zorunlu mu?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararları Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamda belli şartları sağlayan işletmeler için sürdürülebilirlik raporlaması zorunlu hale getirilmiştir.

Enexion Grup olarak sürdürülebilirlik yaklaşımlarınızı güçlendirerek eylem planları geliştirmenize ve süreci daha doğru yönetmenize destek oluyoruz. Stratejik Sürdürülebilirlik konularında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz ile sürdürülebilir iş modelleri oluşturmanıza katkı sağlarken, bu kapsamda müşterilerimizin avantajları doğrultusunda çözümler üretmekteyiz. Sizler de çevresel duyarlılığınızı, şirket reputasyonunuzu ve sürdürülebilirlik aksiyonlarınızı bizlerle raporlayarak pazarda her zaman bir adım önde yer alabilirsiniz! Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.