Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

08.01.2024

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de belirli kriterleri sağlayan şirketler, zorunlu olarak TSRS standartlarına göre sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları gerekmektedir.

TSRS'nin temel amacı, belirlenen eşik değerleri aşan büyük işletmelerin sürdürülebilirlik raporlamalarında uymaları gereken genel hükümleri belirlemek ve bu sayede yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırarak yatırım alma yeteneklerini artırmaktır. Bu standart, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nun yayınladığı standartlar kıstas alınarak TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” adlarıyla yayınlanmıştır.

TSRS'nin uygulama kapsamına girmek için işletmelerin aktif toplamı 500 milyon Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 1 milyar Türk Lirası ve çalışan sayısı 250'den fazla olmalıdır. Bu eşik değerleri art arda iki raporlama döneminde aşan kurumlar, TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlamakla yükümlüdür.

İlk uygulama periyodunda, karşılaştırmalı bilgilerin ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının raporlanması zorunlu değildir. Sera gazı emisyonlarının ölçülmesi için, bir önceki yıl farklı bir yöntem kullanılması durumunda aynı yöntemin kullanımının devamına izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi olan birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler de TSRS'yi uygulamak zorundadır. Düzenlemeye göre, yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ve daha birçok kurum kapsam içindedir.

Bu şartları sağlamayan işletmeler ise isteğe bağlı olarak TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlayabilirler. TSRS'nin içeriği, yönetişim, strateji, risk yönetimi, ölçütler ve hedefler gibi alanlarda detaylı açıklamalar yapmayı içermektedir.

UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.