TSRS Raporlaması- 2024 Güncel

08.01.2024
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, Resmî Gazete’de yayımlanması ile belirli kriterleri sağlayan şirketlerin, TSRS sürdürülebilirlik raporu standartları uyarınca sürdürülebilirlik raporu hazırlaması gerektiği belirtilmiştir. 

TSRS nedir, hangi şirketler TSRS raporu hazırlamak zorundadır? TSRS 2024 güncel bilgiler ve tüm merak edilenler yazımızda.

 

TSRS Raporlaması Nedir?

TSRS, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerini açıklamalarını zorunlu kılan bir dizi yönerge olarak ifade edilmektedir. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türk iş dünyası için önemli bir dönüm noktası olarak ifade edilmektedir. Bu standartlar, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları daha şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlamanın yanı sıra yatırımcıların ve tüketicilerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. 

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nun yayınladığı standartlar kıstas alınarak TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” şeklinde yayımlanmıştır.

 

TSRS Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

 

Hangi Şirketler TSRS Raporu Düzenlemek Zorundadır?

TSRS raporu hazırlaması gereken şirketlerde aranan belirli kriterler mevcuttur. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Aktif toplamı 500 milyon TL olmalı, 
  • Yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL olmalı,
  • Çalışan sayısı 250'den fazla olmalıdır.

Bu eşik değerleri peş peşe iki raporlama döneminde aşan kurumlar, TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlamakla yükümlü kabul edilmektedir.

 

Geçiş Muafiyetleri Nelerdir?

TSRS kapsamında uygulama kolaylığı getirilmesi için bazı geçiş muafiyetleri kabul edilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

  • İlk raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgi sunumu zorunlu değildir. Bu muafiyetten, daha sonraki raporlama döneminde işletmenin bir önceki raporlama döneminde açıklanan tutarlar ile karşılaştırmalı bir raporlama gerektiğini anlamak mümkündür.
  • İlk raporların, finansal raporlama yükümlülüğü olup olmamasına göre bu finansal raporlarla birlikte yayımlanması mümkündür. 
  • İlk iki yıl yapılacak raporlamalarda “Kapsam-3 sera gazı emisyonlarının açıklanması” zorunlu tutulmamıştır.

 

TSRS Raporunun Temel İçeriği

TSRS 1 ve TSRS 2 kapsamında işletmelerin açıklaması gereken temel içerikler, detayları ile aşağıdaki gibidir: 

Yönetişim

Yönetişime ilişkin sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili finansal açıklamalar yapılırken şirketlerden; sürdürülebilirlik, iklim ve fırsat risklerine ilişkin yönetişim süreçlerini, kontrollerini, prosedürlerini açıklamaları beklenmektedir. Bu nedenle işletmeler; yönetim organlarını, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını tespit etmekle yükümlü komite ve departmanları görevlendirmeyi ve bunların işleyişine göre raporlama yapmayı tercih edebilir.

Strateji

Stratejide genel amaç; finansal rapor kullanıcılarının şirketin sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili riskleri, fırsatları değerlendirme stratejilerinin ortaya konulmasıdır. Burada; iş modelleri üzerindeki ve değer zincirleri üzerindeki gelecekte olası etkilerin saptanması, bu etkilere karşı dirençlilik, stratejiler ve bunların açıklanması temel alınmalıdır. 

Risk Yönetimi

İşletmenin sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirlerken bu prosedürleri şirketin genel risk yönetimi süreçlerine dahil edip etmediği önemlidir. Bu noktada da risk ve fırsatları belirleme, değerlendirme, önceliklendirme ve izleme süreçlerinin şirketin genel prosedürlerine nasıl uyumlu olduğunun raporlanması gerekir. 

Metrikler ve Hedefler

Metrikler ve hedeflere ilişkin sürdürülebilirlik kapsamında ulaşılmak istenen hedef; genel amaçlı finansal rapor kullanıcılarının, işletmenin sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ile fırsatlara ilişkin performansının anlaşılmasıdır. Bunun için işletmenin; sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili kendi finansal tablolarını, TSRS tarafından zorunlu kılınan metrikleri kullanarak açıklaması gerekir.

 

TSRS'nin İşletmelere Faydaları Nelerdir?

TSRS’nin işletmeler üzerindeki faydaları genel olarak aşağıdaki gibidir:

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: TSRS, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını daha şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlar. 

Risk Yönetimi: TSRS, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri daha etkin bir şekilde tanımlamasına ve yönetmesine olanak sunar.

Rekabet: Bu raporlama, işletmelerin pazarda rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur. 

Yatırımcı Çekme: Sürdürülebilirlik raporlaması ile özellikle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine önem veren yatırımcıların ilgisini çekebilirsiniz. 

Uyum: TSRS, Türkiye'deki işletmelerin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumlu olmasını sağlamaktadır. 

Kurumsal Marka Değeri: Etkili bir sürdürülebilirlik raporlaması ile işletmelerin kurumsal marka değeri güçlenebilir. 

İnovasyon: TSRS, işletmeleri sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları daha etkili şekilde analiz etmeye yönlendirir. 

 

TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı için Doğru Adres: Enexion Group

Enexion Group olarak uzman kadromuz ile TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporu hazırlama konusunda her alanda sizlere rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bu bağlamda küresel standartlara uygun olarak hazırlanan TSRS 1 ve TSRS 2 standartları ile oluşturulacak olan raporlarda sürdürülebilirlik ve iklim konularındaki finansal ve finansal olmayan etkilerinizi belirleyerek paydaşlarınıza en doğru bilgiyi sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Ayrıca sektörel trendleri takip eden ekibimiz ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında rekabet avantajına elde etmenize ve değer yaratmanıza katkı sağlıyoruz. Hizmetlerimiz ve TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı için bizlere ulaşabilirsiniz.

 

 

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.