YEK-G Sertifikası

23.03.2023

 

Değerli müşterimiz,
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan biri, bildiğiniz gibi karbon emisyonlarını azaltma stratejileri ile buna yönelik iş ve ticaret modelleri geliştirilmesidir.

 

Avrupa Birliği 2030 yılına kadar yerine getirilmesi için daha zorlu iklim hedefleri belirlemiş bulunuyor. 2030 yılı hedefi olan %45 “karbon emisyon azaltım” hedefini %55’e yükseltti. “Yeşil Mutabakat” ile sınırda karbon vergisinin gelmesi, Türkiye’den AB’ye ihracat gerçekleştiren birçok şirketi karbon vergisi ödemek zorunda bırakacaktır. Bundan sonraki dönemde AB ile ticarette “Daha az karbon emisyonu = Daha az maliyet” anlamına gelecektir.

 

Uluslararası arenada tüketilen enerjinin yenilenebilir enerjiden temin edildiğinin yeşil enerji kaynak sertifikaları ile tescil edildiği olarak kabul edilmektedir. Yeşil enerji kaynak sertifikaları, yenilenebilir enerjinin standart ve güvenilir şekilde belgelenmesini sağlamakta ve endirekt emisyonların azaltılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji tüketicilerinin gönüllü veya zorunlu beyanlarının tescillenmesinde de kullanılmaktadır.

 

Türkiye’de de bu kapsamda ulusal Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmeliği’nin Haziran 2021’de uygulanmaya geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde YEK-G’nin, Avrupa’da kullanılan yeşil enerji kaynak sertifikaları (GoO = Guarantee of Origin) ile entegre edilerek AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nde geçerliliğinin olması ve sınırda karbon vergisi yükümlülüklerine karşılık kullanılabilmesi de beklentiler arasındadır.

 

Bu doğrultuda kurumsal şirketlerin gerek sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında elektrik tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamaya, gerekse karbon vergisi maliyetlerini minimize etmeye yönelik stratejiler geliştirmeleri önem arz etmektedir.

 

Enexion Group olarak şirketlerin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 20’den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda servis ve ürünlerimizi genişleterek müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.

En yakın zamanda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla, Enexion Group

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.