CDP - Karbon Saydamlık Projesi

17.01.2023

Dünya iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla farkına vardıkça, şirketler sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için harekete geçme konusunda artan bir baskı altına girmektedir.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Nedir?

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketleri sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejilerini açıklamaya teşvik ederek iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir değerlendirme sistemidir. Karbon Saydamlık Projesi, aşağıdaki üç ana başlıkta derecelendirme yapmaktadır:

• İklim değişikliği
• Su güvenliği
• Ormanlar

Kuruluş sektörlere özel her yıl yenilenen ve puanlama kriterlerinde güncelleme yapılan raporlama çerçevesi kullanır. Raporlama kapsamında şirketlerin halka açık açıklamaları ve performanslarına göre puanlandırma yapılır. Puanlamada amaç, şirketleri sıralamak ve yatırımcılara ve diğer paydaşlara bir şirketin çevresel performansı hakkında bilgi sağlamaktır.

 

CDP Değerlendirmesinin Önemi

Giderek daha fazla şirketin iklim değişikliğine karşı duyarlı hale gelmesi ile birlikte CDP'ye katılım oranı da artmaktadır. Şirketlerin pazarda rekabetçi kalabilmeleri için etki değerlendirmelerinde bulunmaları ve emisyonlarını şeffaf bir şekilde açıklamaları her geçen gün önem kazanmaktadır. CDP'ye katılmak şirketler için aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

  • Risk yönetimi: İklim değişikliği, kuruluşlar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu riskler arasında mali kayıplar, itibar zedelenmesi ve yasal yükümlülüklerle karşı karşıya kalınması yer almaktadır. Şirketler emisyon ölçümleri, biyoçeşitlilik ve TCFD gibi çalışmalarla risk yönetimlerini iklim, finans, çevre perspektifinde ele alır ve stratejiler geliştirir.
  • Yatırımcı katılımı: Yatırımcılar beraber çalıştıkları şirketlerin daha sürdürülebilir olmalarını ve sürdürülebilirlik alanında şeffaf açıklamalarını beklerler. Bu beklentiler CDP raporlaması ile daha kolay izlenebilir hale getirilir. 
  • Rekabet avantajı: Rekabet her alanda olduğu gibi sürdürülebilirlik alanında da kuruluşlar arasında oldukça öne çıkan bir konudur. Kuruluşlar CDP skor ve hedeflerini kendi sektörleri içinde olumlu bir araç olarak kullanabilirler. CDP skorlamasında A puan alan şirketler için oluşturulan A liste kategorisi bu konuda önemli bir araç görevi görmektedir. 
  • Kaynak verimliliği: CDP'ye katılmak, şirketlerin operasyonlarındaki verimsizlikleri belirlemesine ve azaltmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan incelemeler sonucundaki iyileştirmeler sayesinde maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. 
  • İyileştirilmiş performans: Kuruluşlar, CDP'ye katılarak sürdürülebilirlik performansları için hedefler belirlemesi sürekli izlenebilirlik ve performans iyileştirmeleri konusunda oldukça avantaj sağlar. Her yıl soru setlerine verilen cevaplar kuruluşları hedeflerine ulaştırmak ve insiyatif almak için teşviklendirir. 
Bizler Enexion Grup olarak;

Stratejik karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik projelerimizdeki deneyimlerimizin gücüyle, CDP danışmanlığı hizmetimizde de sürdürülebilirlik yaklaşımlarınızı güçlendirerek iklim değişikliği ve su güvenliği riskleri için eylem planları geliştirmenize ve süreci daha doğru yönetmenize destek oluyoruz. 

Mevcut kurumsal emisyonlarınızı endüstriler bazında kabul edilen standartları (GHG Protocol, ISO 14064) kullanarak ölçüyoruz. 

Karbon emisyonlarınızı izleme, azaltmaya yönelik hedef belirleme ve yol haritaları oluşturmanıza destek olarak CDP skorlarınızın yükselmesini sağlıyoruz.

UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.