CDP Raporlamasının Önemi

23.03.2023

CDP web sitesine göre, “110 trilyon ABD dolarının üzerinde varlığa sahip 590 yatırımcı ve 4 trilyon ABD dolarının üzerinde satın alma harcamasına sahip 150'den fazla büyük alıcı, binlerce şirketten çevresel verilerini CDP aracılığıyla açıklamalarını talep ediyor."

CDP Raporlamasının Önemi - Blog

Şeffaf veri sağlamayan şirketler yatırımlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olabiliyor.
 

CDP Raporlaması, henüz zorunlu olmasa da daha fazla şeffaflık için gönüllü bir araç olarak büyük küresel şirketler ve tedarikçileri için daha önemli hale geliyor.
 

CDP Raporlaması sadece şirketlerin artan riskleri belirlemelerine ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mevzuat ve politika değişikliklerine uyumunu sağlar ve kuruluşların sürdürülebilirlik süreç yönetiminde yatırımcı ve müşteri taleplerini karşılar.
 

CDP’nin kapsamlı verileri, sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeyi sağlamaktadır. CDP beyanlarını yapmayı tercih eden şirketler yeni ölçütler ve sürdürülebilirlik standartları oluşturma yolunda mesafe kat ediyor. Süreç, CDP'nin iklim değişikliği, ormanlar ve su güvenliği konularını içermekte ve bu da şirketlerin çevresel risklerini ölçmenin ve yönetmenin yollarını belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca pazara değerli bilgiler kazandırırken müşterileri ve yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu kıymetli bir bilgi temeli kazandırmış olmaktadır.
 

İklim açısından güvenli bir gelecek aynı zamanda su için güvenli bir gelecek anlamına da gelir. Şirketlerden iklim değişikliği konusunda çok fazla ivme kazandığı bir gerçek, ancak iklimin en önemli unsurlarından olan su ve güvenliği henüz en önemli önceliklerden biri olmuş değil. CDP, su güvenliğinin sağlanmasının "iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli" olduğunu vurgulayarak kuruluşlardan bu konuda adım bekler. Su güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve kuruluşların karlılığını korumak için çok önemlidir.

CDP'nin su güvenliğine odaklanması, şirketlerin bu kritik konuya odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya ve azaltmaya teşvik eder. Su anketi, karar vericilerin riskleri belirlemelerine ve en aza indirmelerine, iklim açısından güvenli bir gelecek için su güvensizliğiyle mücadele etmelerine, fırsatlardan yararlanmalarına ve daha sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmelerine yardımcı olur.
 

CDP'nin 2020 Küresel Su Raporu, su riskleri konusunda eylemsizliğin maliyetinin eylem maliyetinin beş katına kadar çıktığını göstermektedir. Şirketlerin su açısından güvenli bir dünya inşa etmek için stratejilerini yeniden düşünmeleri ve iş modellerini dönüştürmeleri gerekmektedir.
 

Ormansızlaşma ise gerçek iş riskleri sunar. CDP Ormanlar bölümü, şirketlere ormanlarla ilgili risk ve fırsatları ölçmek ve yönetmek için bir eylem çerçevesi sunmaktadır. Ormanlar konusunda çalışma yapmak isteyen şirketler sonrasında anlamlı eylemlerde bulunabilir, ilerlemeyi şeffaf bir şekilde raporlayabilir, ormanları ve ekosistemleri eski haline getirmek için proaktif adımlar atmayı taahhüt edebilirler. Şirketler, ormansızlaşmanın ortadan kaldırılmasına ve olumsuz biyolojik çeşitlilik etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olmaya teşvik edilmektedir.

Küresel tedarik zincirleri ormansızlaşmayı, su güvensizliğini ve iklim değişikliğini tetikleyebilir. CDP, şirketlere tedarik zincirlerinin gücünü ortaya çıkarmaları için rehberlik ederek çevresel eylemleri geniş ölçekte yönlendiriyor.
 

Bu sayede şirketler, etkili eylemlerde bulunmayı, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı ve iş risklerini azaltmayı öğreniyorlar. Yatırımcılar, tüketiciler ve karar verici organlar, çevresel risklerle mücadelede uzun bir yol kat edecek olan tedarik zincirlerinde ve iş modellerinde esneklik görmek istiyor.

UNGC
Comminty Member
Womens Empowerment Principles
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.