Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Dolu Dizgin Geliyor

19.09.2023

Avrupa Komisyonu 17 Ağustos 2023 tarihinde, Avrupa Birliği'nin (AB) ithal mallar üzerindeki yeni karbon vergisi olan, Avrupalı ​​üreticilerin AB Emisyon Ticaret Sistemi ile ödediği karbon bedelini AB dışındaki üreticilerle eşitlemeyi amaçlayan, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism) kapsamında ürün ithalatçıları için mekanizma tüzüğü ve raporlama kurallarını duyurmuştur.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Dolu Dizgin Geliyor

SKDM (Sınırda karbon Düzenleme Mekanizması), Avrupa Birliği'nin karbon kaçağı riskini azaltmak için, AB yerleşik ithalatçılara yönelik getirmiş olduğu karbon emisyonlarının yönetimini kapsayan mekanizmadır. Bu kapsamda ise SKDM nedir konusunun yanı sıra SKDM sertifikasını kim veriyor, SKDM hangi sektörleri kapsar ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması hakkında gerekli bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. 

Bu yazımızda, SKDM sertifikası ve SKDM sertifikası nereden alınır hakkında bilmeniz gereken detayları ele alacağız.

 

 

SKDM Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli bir parçasını oluşturan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin (AB) 2023/956 sayılı Tüzük 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Sınırda Karbon Uygulaması SKDM, karbon kaçağı riskini farklı bir şekilde ele alarak mevcut mekanizmaları değiştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra SKDM Tüzüğü, AB’nin emisyon azaltma politikalarını olumsuz etkileyecek şekilde AB üretiminin iklim değişikliği politikaları daha az sıkı olan ülkelere kayması sonucunda oluşabilecek karbon kaçağı riskini önlemek için çeşitli uygulamalarda bulunur.

SKDM Ne Zaman Uygulanmaya Başlayacak?

Avrupa Komisyonu, Avrupalı ​​üreticilerin AB Emisyon Ticaret Sistemi ile ödediği karbon bedelini AB dışındaki üreticiler ile eşitlemeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, 17 Ağustos 2023 tarihinde, Avrupa Birliği'nin (AB) ithal ürünler üzerindeki yeni karbon vergisi olan, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism) kapsamında ürün ithalatçıları için mekanizma tüzüğü ve raporlama kurallarını bildirmiştir.

AB parlementosu ve AB konseyi tarafından imzalanmış tüzük metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Geçiş dönemi 1 Ekim 2023'te başlamış olan AB SKDM ile Türkiye’de yer alan ve Avrupa’ya ihracat yapan SKDM şirketleri de yeni yaptırımlara uyum sağlamaya başladı. 

SKDM Hangi Sektörleri Kapsıyor?

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), geniş bir ürün yelpazesini hedefler. Ancak, uygulamanın başlangıcında karbon kaçağı riskinin yüksek olduğu ve benzer özelliklere sahip ürünlere odaklanılmış bir dizi sektör ile adım atmak hedeflenir. 

1 Ekim 2023 itibariyle SKDM kapsamında yer alan sektörler;

 • Çimento, 
 • Elektrik, 
 • Gübre, 
 • Demir çelik, 
 • Alüminyum,
 • Hidrojen 

Bahsi geçen tüm sektörler, karbon beyanında bulunma zorunluluğuna tabi tutulmaktadır. SKDM geçiş dönemi süresi 1 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecektir. 

 

sinirda karbon düzenleme mekanizması

 

SKDM Sertifikası Nereden Alınır?

SKDM sertifikası, ilgili çevre ve ticaret departmanları tarafından belirlenen kuruluşlar tarafından verilir. İthalatçı şirketler ise SKDM sertifikası almak için bu departmanlar ile iletişime geçebilir. 

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Emisyonları Nasıl Hesaplanır?

SKDM hesaplamak için ürün tipini bilmek gerekir. Basit ürünler için ton başına doğrudan gömülü emisyon miktarı, ürünün üretim sürecinde salınan toplam sera gazı miktarının toplam ürün miktarına bölünmesiyle bulunabilir.

Karmaşık ürünler söz konusu ise, emisyonlar hem ürünün kendi üretim sürecinde salınan sera gazlarının hem de diğer üreticilerden alınan SKDM kapsamındaki girdilerin üretiminde salınan sera gazlarının toplamı üzerinden hesaplanır.

SKDM (CBAM) Raporunda Olması Gerekenler

İthal Edilen Ürünler

Miktar: Elektrik için MW/h olarak, diğer ürünler için ton olarak belirtilir.

Ürünlerin Türü: CN kodu ile belirtilmelidir.

Gömülü Emisyonlar

 • Üretilen ülke
 • Kurulum verileri
 • Üretim yöntemleri
 • Gömülü emisyonları etkileyen parametreler
 • Çelik ürünleri için değirmenin tanımlama numarası
 • Ürünlerin doğrudan emisyonları

Dolaylı Emisyonlar

 • Elektrik tüketimi
 • Beyan eden kişinin gerçek emisyonları raporladığını belirten bir gösterge
 • İlgili emisyon etkeni
 • Belirli dolaylı emisyon miktarı

SKDM Raporlama Danışmanlığı için Doğru Adres: Enexion

Enexion Group olarak, SKDM Raporlama Yönetimi ile firmalara SKDM gerekliliklerini yerine getirmeleri için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetler ile raporlama sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması mümkündür.

Enexion, ithal edilen ürünlerin risklerinin belirlenmesi, SKDM hesaplamaları ve raporlama ile ilgili risklerinizi kontrol altına alınması ile SKDM gerekliliklerine uyum sağlama süreçlerinin başarı ile yürütülmesini sağlar. Raporlama sürecinde sektörünüzün özel ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini ele alarak uzman danışmanlarımız ile Avrupa Komisyonunun beklediği raporlama gerekliliğine uyumlu şekilde şirketinizin etkili cevaplar vermesini sağlıyoruz. Sizde hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

B-Corp
UNGC
Womens Empowerment Principles
Comminty Member
EPD

Copyright 2023 - İçerik hakları saklıdır.