Hizmetler ve Çözümler

Enexion Group, kuruluşundan bu yana, enerji yoğun şirketler için enerji maliyetleri ve risklerinin optimizasyonunda hizmet ve çözümler sunmaktadır. Uzman ekibimizle, şirketlerin kendine özgü yapısını, hedeflerini ve karşılaştığı zorlukları anlayarak, değer üretmeye yönelik, hedef odaklı hizmetler sunmaktayız. Enexion Group olarak şirketler için yerel ve küresel bazda edindiğimiz farklı düzeylerdeki proje bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak, “Enerji Yönetimi” alanında uzun vadeli ve yaratıcı çözümler geliştiriyoruz. Hizmet ve çözümlerimiz, enerji maliyet ve risk yönetimini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üretilmiştir.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

İklim değişikliği ile mücadelede küresel düzeyde yapılan çalışmalardan başlıcaları enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır.
DEVAMI

Stratejik Sürdürülebilirlik

Müşterilerimize rekabet avantajları, risk azaltma, karbon nötrlüğü, sosyal eşitlik ve esneklik, yatırım veya satın alma fırsatları, döngüsel tedarik zincirleri veya sürdürülebilir değişimden başka herhangi bir tür fayda arayışında olup olmadıklarına dair öngörüleri içeren net bir yol sunuyoruz.
DEVAMI

Stratejik Sıfır Karbon Yol Haritası (Strategic Smart Greening® Roadmap)

Stratejik Sıfır Karbon Yol Haritası (Strategic Smart Greening® Roadmap)
DEVAMI

Karbon Ayakizi Hesaplaması

Şirketler karbon ayak izlerini hesapladıklarında emisyonlarını izleyebilmekte ve azaltım için stratejilerini ve emisyon yoğun proseslerini belirleyebilmektedir. Emisyonlar takip edildiğinde gereksiz enerji kullanımları da tespit edilebilmekte ve basit aksiyonlarla hem maliyet hem de emisyonlar belli bir noktaya kadar indirilebilmektedir.
DEVAMI

GRI - Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI (Global Reporting Initiative), işletmelere ve kuruluşlara iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve sürdürülebilirliklerinin ölçülebildiği sürdürülebilirlik raporlamaları GRI tarafından onaylanarak uluslararası kapsamda yayınlanmaktadır.
DEVAMI

TCFD İklim Değişikliği Risk Analizi

TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) raporlaması; iklim risk ve fırsatlarını belirlerken senaryo analizi temeline dayanır ve iklim sorunlarını çözmek için tasarlanmış kurumsal yönetişim, strateji, risk yönetimi, metrik ve hedeflere odaklanır. Enexion Group olarak, TCFD raporlama sürecinizde uzman ekibimiz ile iklim riskleriniz için ölçütlerin ve hedeflerinizin belirlenmesinde şirket paydaşlarıyla iletişime geçerek her adımda hizmet veriyoruz.
DEVAMI

CDP Raporlaması

CDP (Carbon Disclosure Project), çevresel etkilerin küresel anlamda şeffaf bir şekilde belgelendirilmesini hedefleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İklim, orman ve su güvenliği için iddialı eylem planları hazırlamayı gerektirir. CDP verileri, zengin kapsamı ile sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya yönelik küresel ilerleme için körükleyici bir unsur olmanın yanı sıra, her yıl yayınlanan raporlar aracılığıyla şirketleri izleme fırsatı da sunar. CDP geniş veri tabanı ve uluslararası kapsamı ile ESG değerlendirmesi alanına liderlik eden bir platforma sahiptir.
DEVAMI

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) & EPD Süreç Yönetimi

Çevre korumanın önemindeki farkındalığın artması ile ürünlerin olası çevresel etkilerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.
DEVAMI

ISO 14064 Sera Gazı Standardı

ISO 14064 Sera Gazı Standardı, iklim değişikliği tehdidine karşı alınacak önlemlerin, bilimsel bilgi esas alınarak yönetilmesini amaçlayan araçlara duyulan ihtiyaç neticesinde oluşturulmuştur. Düşük karbonlu bir ekonomi aracılığıyla sürdülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya çapında kuruluşlara destek olmak amacıyla sera gazı emisyonları ve azaltımların miktarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına dayanır.
DEVAMI

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, şirketlerin enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri içeren uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilir.
DEVAMI

ASI Sertifikasyonu – Aluminium Stewardship Initiative (Green Aluminium)

ASI, alüminyum üreticilerinin ve kullanıcılarının sürdürülebilir bir toplum için sorumlu üretime teşvik eden standartlar oluşturan, kar amacı gütmeyen, küresel bir kuruluştur. Üyeler, seçtikleri üyelik sınıfına göre ASI Performans Standardı’nın gerekliliklerini karşılayarak bağımsız denetçilerin denetimi neticesinde ASI Sertifikasına sahip olarak, sürdürülebilirliğin çevresel, yönetimsel ve sosyal boyutları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, sorumlu üretimin gerekliliklerini yerine getirdiklerini paydaşlarına aktarabilirler.
DEVAMI

Stratejik Danışmanlık

20 yıldan uzun süredir “sektör lideri” hizmetlerimiz ve “360° derece” yaklaşımız ile müşterilerimize kapsamlı başarılar yaratmaya kararlıyız. Türkiye'nin “ilk” enerji stratejik danışmanlık ve risk yönetim şirketi olarak, bu kapsamda şirketlerin avantajları doğrultusunda kararlar alıyor ve ortak çözümler üretiyoruz.
DEVAMI

Stratejik Sıfır Karbon Yol Haritası (Strategic Smart Greening® Roadmap)

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2 °C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5 °C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir.
DEVAMI

Yenilenebilir Enerji Yatırım Danışmanlığı

Avrupa Birliği enerji stratejileri paralelinde, karbon emisyonu azaltım hedefleri ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün de gelişmesini hedeflemektedir. Yenilenebilir yatırımlar, YEKDEM vasıtasıyla hükümet tarafından da teşvik edilmekte, 2010 yılından bu yana ilgili teşvikleri düzenleyen mevzuatın yürürlüğe girmesi ile yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir.
DEVAMI

Enerji Tedarik Yönetimi

İş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda enerji tedarik süreç yönetimini başarıyla gerçekleştirerek her 50 GWh için USD 2 milyona varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Türkiye’de bugüne kadar müşterilerimize sağladığımız maliyet avantajı ortalama yüzde 30’un üzerindedir.
DEVAMI

Risk Ve Portföy Yönetimi (Toptan Piyasalara Erişim Ve Enerji Portföy Yönetimi)

Toplam Enerji Maliyet ve Risk Yönetimi (TEC®-RM Risk Management) ile şirketlerin elektrik tedariğini perakende enerji piyasalarından toptan piyasalara geçirerek, şirketler için maliyet avantajları ve risk yönetimi sağlıyoruz.
DEVAMI

Şebeke Optimizasyonu & Demand Yönetimi

Şebeke yatırımları için ciddi sektör bilgisi, bilgi birikimi ve know-how gerektirir. Enexion Group olarak enerji tüketimi yoğun sanayi şirketlerinin şalt sahası kurulumlarında, şebeke optimizasyonu ve demand yönetimi konularında tam destek veriyoruz.
DEVAMI

Enerji Yönetim Sistemi Software & Raporlama (Enexion Energy Cockpit®)

Enerji maliyetleriniz ve tüketimlerinizin güvenilir şekilde planlanması, kontrolü ve maliyetlerin en aza indirgenmesi için Enexion Energy Cockpit (eeC®), piyasada benzersiz bir üründür.
DEVAMI

Enerji İzleme Sistemleri (eeC®)

Tesisinizin enerji tüketim verilerini ve tesislerinizin verimliliğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz. eeL® akıllı enerji yönetimi ile enerji piyasalarına entegre tüketim verilerinizi anlamlı raporlara dönüştürebilir, enerji tüketiminizi düşürürken verimliliğini artırabilirsiniz.
DEVAMI

Tedarik Yönetimi

Türkiye’de ve dünyada enerji fiyatları, yüksek değişken ve öngörülemezdir. Sanayi için enerji maliyetleri yıllık bazda ortalama %20’ler seviyesinde atarken gün içi dalgalanmalar %50’ler seviyelerine ulaşabiliyor. Tüketiciler için doğru zamanda doğru aksiyon alarak piyasa hareketlerinden ve risklerden korunmak ve maliyetleri sürdürülebilir şekilde azaltmak büyük önem taşıyor.
DEVAMI