Hizmetler ve Çözümler

Enexion Group, kuruluşundan bu yana, enerji yoğun şirketler için enerji maliyetleri ve risklerinin optimizasyonunda hizmet ve çözümler sunmaktadır. Uzman ekibimizle, şirketlerin kendine özgü yapısını, hedeflerini ve karşılaştığı zorlukları anlayarak, değer üretmeye yönelik, hedef odaklı hizmetler sunmaktayız. Enexion Group olarak şirketler için yerel ve küresel bazda edindiğimiz farklı düzeylerdeki proje bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak, “Enerji Yönetimi” alanında uzun vadeli ve yaratıcı çözümler geliştiriyoruz. Hizmet ve çözümlerimiz, enerji maliyet ve risk yönetimini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üretilmiştir.

Sıfır Karbon Strateji ve Yol Haritası Danışmanlığı

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan “Paris İklim Anlaşması”, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5°C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir.
DEVAMI

Yenilenebilir Enerji Yatırım Danışmanlığı

Avrupa Birliği enerji stratejileri paralelinde, karbon emisyonu azaltım hedefleri ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün de gelişmesini hedeflemektedir. Yenilenebilir yatırımlar, YEKDEM vasıtasıyla hükümet tarafından da teşvik edilmekte, 2010 yılından bu yana ilgili teşvikleri düzenleyen mevzuatın yürürlüğe girmesi ile yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir.
DEVAMI

Tedarik Yönetimi

Türkiye’de ve dünyada enerji fiyatları, yüksek değişken ve öngörülemezdir. Sanayi için enerji maliyetleri yıllık bazda ortalama %20’ler seviyesinde atarken gün içi dalgalanmalar %50’ler seviyelerine ulaşabiliyor. Tüketiciler için doğru zamanda doğru aksiyon alarak piyasa hareketlerinden ve risklerden korunmak ve maliyetleri sürdürülebilir şekilde azaltmak büyük önem taşıyor.
DEVAMI

ISO Belgelendirme Danışmanlığı
(Enerji, Karbon Ayakizi)

İklim değişikliği ile mücadelede küresel düzeyde yapılan çalışmalardan başlıcaları enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel etkilerin incelenmesi çalışmalarıdır.
DEVAMI

ASI Sertifikasyonu – Aluminium Stewardship Initiative (Green Aluminium)

ASI, alüminyum üreticilerinin ve kullanıcılarının sürdürülebilir bir toplum için sorumlu üretime teşvik eden standartlar oluşturan, kar amacı gütmeyen, küresel bir kuruluştur. Üyeler, seçtikleri üyelik sınıfına göre ASI Performans Standardı’nın gerekliliklerini karşılayarak bağımsız denetçilerin denetimi neticesinde ASI Sertifikasına sahip olarak, sürdürülebilirliğin çevresel, yönetimsel ve sosyal boyutları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, sorumlu üretimin gerekliliklerini yerine getirdiklerini paydaşlarına aktarabilirler.
DEVAMI

GRI - Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI (Global Reporting Initiative), işletmelere ve kuruluşlara iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve sürdürülebilirliklerinin ölçülebildiği sürdürülebilirlik raporlamaları GRI tarafından onaylanarak uluslararası kapsamda yayınlanmaktadır.
DEVAMI

Şebeke Optimizasyonu & Demand Yönetimi

Şebeke yatırımları için ciddi sektör bilgisi, bilgi birikimi ve know-how gerektirir. Enexion Group olarak enerji tüketimi yoğun sanayi şirketlerinin şalt sahası kurulumlarında, şebeke optimizasyonu ve demand yönetimi konularında tam destek veriyoruz.
DEVAMI

Enerji Yönetim Sistemi Software & Raporlama

Enerji maliyetleriniz ve tüketimlerinizin güvenilir şekilde planlanması, kontrolü ve maliyetlerin en aza indirgenmesi için Enexion Energy Cockpit (eeC®), piyasada benzersiz bir üründür.
DEVAMI

Enerji İzleme

Tesisinizin enerji tüketim verilerini ve tesislerinizin verimliliğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz. eeL® akıllı enerji yönetimi ile enerji piyasalarına entegre tüketim verilerinizi anlamlı raporlara dönüştürebilir, enerji tüketiminizi düşürürken verimliliğini artırabilirsiniz.
DEVAMI